Commissies

Commissiewerk draagt bij de verrijking van de studententijd. Magister JFT I Juribes is nergens zonder actieve leden en is daar dan ook erg trots op. Het is een manier van zelfontplooiing, maar daarnaast draag je middels eigen initiatief ook bij aan de ontwikkeling van de kamer. Er zijn verschillende commissies werkzaam binnen Juribes, waarbij er onderscheid is tussen zowel formele als informele commissies. Waar de formele commissies inzetten op verdieping van de studies, zetten de informele commissies in op gezelligheid en ontspanning zowel binnen de kamer, als daarbuiten. Iedere commissie wordt door een bestuurslid gecoördineerd.