Carrièrecommissie Magister JFT | Juribes

Ook op het gebied van carrière wil Magister JFT I Juribes studenten kunnen ondersteunen. Experts worden in huis gehaald of de kamer gaat juist op bezoek bij een NGO, een publieke instelling. Groot succes afgelopen jaar was de Dine & Discuss, onder genot van een diner zaten studenten aan tafel bij een expert om op een informele manier kennis op te kunnen doen.