Eerstejaarscommissie Magister JFT | Juribes

Als eerstejaars komt er in het begin veel op je af. Deze commissie heeft als doel eerstejaars studenten wegwijs te maken binnen de kamer én Magister JFT en daarbij ook ervaring op te doen met organiseren. Door middel van een intensieve samenwerking met de coördinator worden ze klaargestoomd om de jaren erna zelfstandig activiteiten neer te kunnen zetten. De jaarlijkse cocktailworkshop begin van het jaar is een jaarlijks succes.