Symposiumcommissie

Jaarlijks organiseert de symposiumcommissie verschillende kroegcolleges en masterclasses. Verschillende sprekers werpen licht op verschillende actuele thematiek binnen de overheid en daarbuiten. Het doel hiervan is kennisoverdracht en verdieping van de studie.