Elk jaar rond november organiseert de congrescommissie een congres voor Magister JFT!

Gedurende het congres wordt er ingegaan op een actueel juridisch onderwerp. Dit kan een nieuw wetsvoorstel zijn of ontwikkelingen naar aanleiding van een gewezen arrest door de Hoge Raad. Vanuit verschillende invalshoeken zullen professionals uit de praktijk en wetenschappers hun visie delen. Dit congres is voor iedereen toegankelijk!
Heb jij goede ideeën voor het congres of wil je meer informatie over het congres? Stuur dan een e-mail naar naar vicevoorzitter@magisterjft.nl.