COVID-19

De JBT 2021 zal plaatsvinden in een online-omgeving. Meer informatie en instructies over hoe toegang te krijgen tot de online activiteiten volgen na de inschrijvingen. Indien nodig kunnen wijzigingen in het programma worden aangebracht. Mochten zich wijzigingen voordoen, dan zal de organisatie de deelnemers zo snel en accuraat mogelijk informeren.

De International Day, Brabant Business Lunch en de Public Administration Day zullen plaatsvinden in Cinecitta. Het JBT zal zich te allen tijde houden aan de richtlijnen die door de overheid en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn vastgesteld.