Pleitdispuut DiCiT

 

Het DiCiT-bestuur 2019-2020

Willem Hillenaar – voorzitter
Ruben van Beek – secretaris
Rick Ansems – penningmeester
Vere Groenen – commissaris PR

Samen leren pleiten, van eerstejaars tot master student, dat is waar pleitdispuut Magister JFT | DiCit voor staat. In gezelschap van medestudenten krijgt iedereen de kans om als rechter of advocaat op te treden. De dispuutsavonden van DiCit staan in het teken van een snelpleitcasus. Dat betekent dat je vooral snel eigen wordt gemaakt met de opbouw van een pleidooi en hoe je dat presenteert; houding, woordkeuze, overtuigingskracht en verwerking van juridische kennis. De ervaring leert dat studenten die nog geen pleitervaring hebben, in rap tempo onder de knie krijgen hoe ze juridische kennis kunnen omzetten in een overtuigend verhaal om zodoende de rechtbank te overtuigen van hun gelijk. DiCit is echter meer dan alleen maar pleiten op dispuutsavonden. Activiteiten die zowel inhoudelijk als sociaal zijn, zoals kantoorbezoeken en openbare pleitavonden, zorgen ervoor je de mogelijkheid hebt kennis te maken met advocaten die al jarenlange pleitervaring hebben in de rechtbank. Met DiCit blijven we niet enkel in Tilburg: voor wedstrijden reizen we door heel het land om het op te nemen tegen pleitdisputen van andere universiteiten.

Heb je vragen of wil je jezelf aanmelden bij ons pleitdispuut? Stuur dan een mail naar dicit@magisterjft.nl.