Magister JFT | E-Law is gestart in 2005 en is de kamer voor studenten die de internationale LLM, Law and Technology, volgen. Dit is een Engelstalige masteropleiding en onze kamer en commissie bestaat uit een internationale groep studenten.

In de loop van het jaar organiseren wij activiteiten in verband met recht en technologie, waaronder privacy en gegevensbescherming, intellectuele eigendom, cybercriminaliteit, informatie- en communicatietechnologie (ICT), biotechnologie, AI en e-handel. Onze evenementen vinden plaats in verschillende vormen, zoals seminars, workshops, kantoorbezoeken en studiereizen. Deze activiteiten zijn natuurlijk interessant voor de studenten Law and Technology, maar helpen onze studenten ook om zich voor te bereiden op een toekomstige carrière in het vakgebied en stimuleren onze netwerkvorming. Onze kamer is trots op onze studiegerelateerde activiteiten, maar er is ook ruimte en tijd om te ontspannen en onze medestudenten te leren kennen! Zo werken we vaak samen met LTMS, de vakgroep Recht, Technologie en Markten. Met hen organiseren we een kick-off aan het begin van de studiejaren en een winterfeest aan het einde van het eerste semester. Dit is een fantastische gelegenheid voor (nieuwe) studenten om elkaar en de docenten van onze opleiding te leren kennen. Aangezien we een divers studentenbestand hebben met veel verschillende achtergronden, streven we ernaar om al onze evenementen toegankelijk te houden voor iedereen, ook van andere Magister JFT-kamers. Al onze activiteiten worden in het Engels aangeboden.

Onze kamer heeft een commissie. Dit is de commissie Privacy en Gegevensbescherming. Onze commissie is er om mee te gaan met de digitalisering en de wettelijke eisen die zijn vastgelegd in de GDPR. Ook helpen zij Magister JFT te voldoen aan de privacy- en gegevensbeschermingsregels. Onze commissie is toegankelijk voor andere kamers van de vereniging en is bereid om alle vragen op het gebied van privacy en gegevensbescherming te beantwoorden.

Wilt u meer weten over Magister JFT | E-Law of wilt u deelnemen aan een van onze activiteiten?

Stuur dan een e-mail naar elaw@magisterjft.nl! Wij horen graag van u.