Comité van Aanbeveling

Magister JFT heeft een Comité van Aanbeveling. De leden van het Comité van Aanbeveling dragen Magister JFT een warm hart toe en willen hun naam aan de vereniging verbinden.

Dr. KM Becking
Dr. KM Becking
Rector Magnificus Nyenrode Business Universiteit, Voorzitter College van Bestuur Neyenrode Business Universiteit
Prof. mr. J.E.J. Prins
Prof. mr. J.E.J. Prins
Oud-decaan Tilburg Law School,
Voorzitter Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid,
Hoogleraar Recht en Informatisering,
Erelid Magister JFT
Mr. Y.E.M.A. Timmerman-Buck
Mr. Y.E.M.A. Timmerman-Buck
Oud-voorzitter Eerste Kamer der Staten Generaal,
Lid Raad van State
Drs. mr. M. Noordermeer
Drs. mr. M. Noordermeer
Oud-directeur Tilburg Law School,
Concerndirecteur bedrijfsvoering en Dienstverlerning gemeente Tilburg
Dr. G.J. Leenknegt
Dr. G.J. Leenknegt
Universitair hoofddocent Staatsrecht Tilburg Law School,
Coördinator bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid
Prof. mr. T. A. de Roos
Prof. mr. T. A. de Roos
Emeritus hoogleraar Strafrecht Tilburg Law School
Prof. dr. R.C.H. Lesaffer
Prof. dr. R.C.H. Lesaffer
Oud-decaan Tilburg Law School
Hoogleraar Rechtsgeschiedenis Tilburg Law School
Mr. P.G.A. Noordanus
Mr. P.G.A. Noordanus
Oud-burgemeester gemeente Tilburg
Prof. dr. E.M.H. Hirsch Ballin
Prof. dr. E.M.H. Hirsch Ballin
Hoogleraar Staatsrecht Tilburg Law School,
Oud-minister van Justitie en Veiligheid
Prof. dr. W.B.H.J. van de Donk
Prof. dr. W.B.H.J. van de Donk
Oud-Commissaris van de Koning van Brabant,
Rector Magnificus Tilburg University, voorzitter College van Bestuur Tilburg University