Ereleden van Magister JFT

Ereleden zijn de personen die een warm hart hebben voor de vereniging. Magister JFT heeft momenteel twee ereleden:

 

Prof. Dr. Philip Eijlander

Voormalig Rector Magnificus Tilburg University

Prof. Dr. Philip Eijlander (1957) is als erelid benoemt in 2006-2006. Hij is altijd erg betrokken geweest bij Magister JFT en is trots op de speciale structuur van de vereniging. Philip Eijlander wilde als erelid benoemd worden tijdens zijn decaanschap en ziet zichzelf als ‘vriend’ van Magister JFT. Het is grote eer om ere lid te zijn van de juridische faculteits vereniging.

Van 2005 tot 2008, Mr. Eijlander was decaan van Tilburg Law School. Hij heeft Bestuurskunde gestudeerd aan de Universiteit van Twente; hij heeft zijn PhD in 1993 gehaald aan de toenmalige Katholieke Universiteit Brabant. Hij heeft gewerkt voor de faculteit van Bestuurskunde op Universiteit van Twente, de faculteit van Rechten op Tilburg University, het ministerie van Veiligheid en Justitie en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Daarnaast heeft hij gewerkt als een gastonderzoeker in de herfst van 2008 op het Law Center van Georgetown University in Washington DC. Van november 2008 tot juni 2015, Philip Eijlander heeft gewerkt als Rector Magnificus van Tilburg University. Hij is momenteel professor van Staats- en Bestuursrecht op Tilburg University.

Corien Prins

Voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

Prof. JEJ Prins (1961) is hoogleraar aan de Tilburg Law School sinds 1994 en 2013-2017 decaan geweest.

Corien Prins werd benoemd tot erelid van de 2016-2017 verenigingsjaar. Magister JFT heeft goede banden met de faculteit dankzij een jarenlange samenwerking. Dit is zeker mede te danken aan Corien, die altijd een warm hart voor Magister JFT heeft gehad in haar jaren als hoogleraar en decaan van TLS.

Prins studeerde Slavische Taal- en Letterkunde (1980-1984) aan de Universiteit van Leiden (kandidaat-examen) en Recht (1983-1986) aan dezelfde universiteit (doctoraal examen). In 1991 behaalde zij het doctoraat met prof.mr. H. Fanken (en co-promotor Prof. S. Levitsky, Columbia University, New York), op het proefschrift Computerprogramma bescherming in de Sovjet-Unie: een nieuw tijdperk voor de socialistische auteursrecht. Sinds 1 april 2017 is zij werkzaam als voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.