Promotiecommissie Vrijspraak, fractie van Magister JFT

De Promotiecommissie beoogt de bekendheid van Vrijspraak onder alle TLS-studenten te vergroten. Dit probeert zij te bereiken door collegepraatjes, posters en zichtbaarheidsdagen. De huidige Promotiecommissie wordt gevormd door:

  • Fleur Beelen (coördinator)
  • Xander de Vries