Commissies van Vrijspraak, fractie van Magister JFT

Vrijspraak, fractie van Magister JFT heeft meerdere commissies. Deze commissies, met uitzondering van de Beste Docent Verkiezingen commissie, zijn gevuld met fractieleden. De commissies helpen Vrijspraak met het verbeteren van de Fractie, en daarmee ook de studentenmedezeggenschap.

Activiteiten commissie

De Activiteitencommissie helpt het Algemeen Fractiebestuurslid bij het organiseren van activiteiten door het jaar heen. Zo bedenken ze samen de thema’s voor het Vrijspraak weekend en voor de Vrijspraak cactus. Daarnaast kunnen ze ook meedenken met nieuwe activiteiten die het bestuur van Vrijspraak wilt organiseren.

Literatuurkosten commissie

De literatuurkosten commissie checkt en tracked de kosten omtrent educatie in Tilburg Law School. De literatuurkosten commissie houd alle kosten van alle boeken en readers bij per semester. Op deze manier houden we de trends bij van de kosten van alle studies. Daarnaast checkt de literatuurkosten commissie 30 syllabussen per jaar. Deze syllabussen worden naast een uitgebreide checklist gehouden om zo de kwaliteit van de syllabi te waarborgen. Aan het eind van elk semester wordt door de literatuurkosten commissie het resultaat van de rapport gepresenteerd.

Promotie commissie

De promotiecommissie gaat over de promotie van Vrijspraak gedurende het jaar. dit wordt natuurlijk geïntensiveerd tijdens de verkiezingen. Ook schrijft de promotiecommissie een promotieplan om zo de promotieplannen van het jaar uiteen te zetten en zo met de fractie te overleggen wat de plannen zijn. Ook worden en input sessies gehouden om zo de input van de fractie in het plan te zetten. daarnaast brainstormt de promotiecommissie over ideeën omtrent promotie. zoals bijvoorbeeld ideeën voor promotiemateriaal.

Klachtenbus commissie

De Klachtenbus is een e-mailadres waar studenten hun klachten, opmerkingen, vragen of tips voor de universiteit heen kunnen sturen. Wij helpen hen dan verder door het naar de juiste personen te sturen of hun vragen te beantwoorden. De meeste mails gaan over een specifiek tentamen of vak, om die reden hebben wij veel contact met de leden van de Opleidingscommissies of de vak coördinatoren. We proberen de studenten zo goed als mogelijk te helpen, en door de klachten met de universiteit te communiceren hopen wij hen ook te helpen verbeteren. Onlangs is deze commissie extern geworden, waardoor er ook leden van buiten Vrijspraak in zitten. Op deze manier krijgen de studenten aan TLS de kans om meer te betekenen in de medezeggenschap en studentenvertegenwoordiging.

Juridisch Dictee commissie

Met deze commissie organiseren we het jaarlijkst terugkerende juridisch dictee. Dit is een evenement waar studenten hun juridisch taalkundige scherpte kunnen testen. De opbrengst van dit evenement schenken wij aan het goede doel. Om zoveel mogelijk studenten enthousiast te maken voor dit evenement proberen wij ieder jaar een interessante spreker te regelen. Samen met de commissie ben je ook bezig met het regelen van leuke prijzen, een locatie en een goed promotie plan. De laatste jaren is dit evenement in samenwerking met Magister JFT I AD REM georganiseerd.

Beste Docent Verkiezingen commissie

De Beste Docent Verkiezingen commissie organiseert jaarlijks het Beste Docent Verkiezingen evenement. Tijdens dit evenement kunnen de studenten stemmen op hun favoriete docent en worden docenten uit verschillende categorieën verkozen tot beste docent en winnen ze een mooie prijs. Na de prijsuitreiking wordt er ook altijd een bbq georganiseerd door de commissie. Dit is een externe commissie. Dat betekent dat in deze commissie studenten plaatsnemen die geen fractielid zijn.

Alumni commissie

Naast de interne commissies en de Beste Docent Verkiezingen commissie heeft Vrijspraak ook een alumni commissie. In deze commissie nemen oud fractieleden plaats. Zij organiseren samen een alumni activiteit voor huidig en oud fractieleden van Vrijspraak. Deze activiteit is een mooie gelegenheid om in contact te komen met fractieleden uit verschillende academische jaren en zo je netwerk te vergroten.