Faculteitsraad

De Faculteitsraad is een medezeggenschapsorgaan dat bestaat uit 7 docenten en 7 studenten. Gemiddeld vergadert de Faculteitsraad één keer per maand waarbij ze allerlei zaken behandelen die de studenten van de faculteit raken. Regelmatig terugkomende onderwerpen zijn de begroting van de faculteit en de aanstelling van hoogleraren. Daarnaast is internationalisering een belangrijk onderwerp van discussie.

Als lid van de faculteitsraad ben je altijd de eerste die die op de hoogte is over wat er speelt in de faculteit. De faculteitsraad heeft een goedkeuringsrecht ten opzichte van het faculteitsbestuur inzake verscheidene beslissingen. Dit houdt in dat het faculteitsbestuur bepaalde beslissingen niet kan nemen zonder de toestemming van de faculteitsraad.

Op deze manier kunnen studenten daadwerkelijk wat bereiken binnen onze faculteit. Net als de studenten in de opleidingscommissie worden de studenten van de faculteitsraad serieus genomen en worden haar ideeën gewaardeerd!