Comité van Aanbeveling

Prof. dr. W.B.H.J. van de Donk
Rector Magnificus
Voorzitter College van Bestuur

Prof. M.E.A. Goodwin
Professor Public Law and Governance

Prof. Dr. G.A.C. Vervaeke
Decaan Tilburg Law School

Prof. Dr. R.C.H. Lesaffer
Oud-Decaan of Tilburg Law School
Professor Rechtsgeschiedenis

Prof. I. Tzankova
Program Director Outreaching /
Honours Program Tilburg University
Law Professor

Prof. mr. E.P.M. Vermeulen
Professor Ondernemingsrecht
Vice-president Philips
Legal  International

Prof. A.C.M.J. Wilthagen
Professor Arbeidsrecht
Vice-decaan Onderzoek Tilburg Law School

Prof. L. Grover
Associate Professor International Law

Prof. jhr. mr. M. Wladimiroff
Professor International Criminal Law
Advocaat

Prof. Dr. E.M.H. Hirsch Ballin
Professor Staatsrecht
Voormalig Minister van Justitie

Prof. L. Taylor

Associate Professor, Tilburg Institute for Law, Technology and Society

Prof. Mr. R.M. Wibier
Professor Goederen en Insolventierecht

Prof. J.E.J. Prins
Professor Recht en Informatisering
Voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR)