Jong Vrijspraak

Jong Vrijspraak is sinds twee jaar actief als nieuw orgaan binnen Fractie Vrijspraak. Jong Vrijspraak vertegenwoordigt alle eerste- en tweedejaars studenten van Tilburg Law School door hun belangen te behartigen en problemen aan te pakken. Jong Vrijspraak vormt een schakel tussen de Opleidingscommissies en Faculteitsraad enerzijds en eerste- en tweedejaars studenten anderzijds. Op een toegankelijke manier willen zij ervoor zorgen dat wanneer studenten in de eerste twee jaarlagen problemen ervaren, zij hiermee bij Jong Vrijspraak terecht kunnen.

De doelstelling is dat studenten al aan het begin van hun studie in aanmerking komen met de medezeggenschap binnen Tilburg Law School en dat zij zich vertegenwoordigd voelen zodat hun vragen beantwoord kunnen worden en problemen aangepakt. Het toegankelijk maken van medezeggenschap en het vertegenwoordigen van eerste- en tweedejaars studenten moet onder andere bereikt worden door het organiseren van diverse activiteiten. Hierbij kun je denken aan evaluatiesessies met docenten, studenten en het faculteitsbestuur en een themasessie met betrekking tot het verbeteren van de cursusevaluaties.

Jong Vrijspraak 2019-2020 bestaat uit:
– Pim van Kuijk (coördinator)
– Lotte Beskers
– Dyon Greguss
– Johan van Roozendaal
– Jette van Lier