Magister JFT I Juribes

Magister JFT | Juribes is dé kamer voor alle Bestuurskunde en Public Governance studenten van Tilburg Law School. De kamer vormt de schakel tussen de studenten en de universiteit. Ook worden er vanuit verschillende invalshoeken, zoals het werkveld, de maatschappij en de studie zowel informele als formele activiteiten georganiseerd. Dit wordt voornamelijk gefaciliteerd door commissieleden die samen met de bestuursleden een actieve achterban binnen Magister JFT vormen.

Geschiedenis

Op 7 maart 1985 is studievereniging Juribes opgericht. Door middel van een studievereniging konden studenten hun belangen beter behartigen. Bovendien was er behoefte aan een vereniging voor studenten Juridische Bestuurskunde, zodat zij zowel formele als informele activiteiten konden organiseren en bezoeken. De naam ‘Juribes’ wordt ontleend aan de naam van de opleiding Juridische Bestuurskunde. Inmiddels is de naam van de opleiding veranderd naar Bestuurskunde en valt de Engelstalige studie Public Governance ook onder de kamer. In 2002-2003 verscheen het rapport Commissie de Ridder, waarin het voorstel stond om alle kleine studieverenigingen die Tilburg Law School inmiddels rijk was, samen te voegen tot één grote studievereniging, Magister Juridische Faculteitsvereniging Tilburg. Sindsdien fungeert Magister JFT I Juribes als kamer van Magister JFT.

Stageplatform

Heb je interesse in een stage binnen het bestuurskundig werkveld? Kijk dan op de Canvaspagina van Magister JFT | Juribes of stuur een mail naar commissarisexternjuribes@magisterjft.nl voor meer informatie.

Het 37e bestuur der Magister JFT I Juribes

Maartje Kappers
Maartje KappersVoorzitter
Marinka Hack
Marinka HackSecretaris
Femke Verhoeven
Femke VerhoevenPenningmeester
Daan van Hooft
Daan van HooftCommissaris Externe Betrekkingen