Commissies

Jong Justitia

Jong Justitia is dé eerstejaarscommissie binnen Magister JFT | Justitia. Deze commissie bestaat volledig uit eerstejaarsstudenten om hen kennis te laten maken met de kamer, de vereniging en het organiseren van activiteiten. Haar doel is om laagdrempelige sociale en daar waar mogelijk inhoudelijke activiteiten te organiseren.

Publico

De publico is de privaatrechtelijke commissie bestaande uit ouderejaars Rechtsgeleerdheid en Ondernemingsrecht studenten. Zij organiseert activiteiten die te maken hebben met het publiekrecht om de studenten een kans te bieden om hun kennis te verbreden en in hun mogelijk toekomstig werkveld te kijken. Activiteiten die hieronder vallen zijn bijvoorbeeld een lezing van een bekende advocaat over zijn loopbaan of een bezoek aan de rechtbank.

Privatico

Naast een publiekrechtelijke commissie is er ook een privaatrechtelijke commissie. De privaatrechtelijke commissie bestaande uit ouderejaars Ondernemingsrecht studenten. Zij organiseert activiteiten die te maken hebben met het privaatrecht om de studenten een kans te bieden om hun kennis te verbreden en in hun mogelijk toekomstig werkveld te kijken. De privatico organiseert bijvoorbeeld een bezoek aan de Ondernemingskamer of een lezing van een bedrijfsjurist.

Carrière commissie

De carrière commissie is er om de studenten arbeidsmarktoriëntatie te bieden en zodoende de studenten de kans bieden om hun vaardigheden te verbeteren die noodzakelijk zijn in het werkleven. Deze commissie zal bestaan uit ouderejaars Rechtsgeleerdheid en Ondernemingsrecht. Zo coördineert de carrière commissie kantoorbezoeken aan advocatenkantoren welke vanuit het Dagelijks Bestuur en zorgen zij ervoor dat deze dag wordt gecompleteerd met een diner, lunch of borrel. Maar ook door trainingen van soft en/of hard skills en masterclasses kan de student klaar worden gestoomd voor de arbeidsmarkt.