Academic Committee Magister JFT | Global Law

De Academic Committee houdt zich bezig met de academische ondersteuning van Global Law studenten. Dit omvat zowel hulp bij studeren als inhoudelijke verdieping. Om dit te bereiken, organiseert de commissie aan het eind van elk semester examenvoorbereidingen en zijn er gedurende het semester meerdere studiegroepen om te zorgen dat studenten hun vakken kunnen halen met zo goed mogelijke cijfers. Hiernaast kan deze commissie lezingen organiseren over Global Law onderwerpen of de academische wereld in het algemeen.