Magister JFT | Juribes

Magister JFT I Juribes
Magister JFT I Juribes is dé kamer voor alle Bestuurskunde en Public Governance studenten van Tilburg Law School. Met de komst van de studie Public Governance heeft Juribes een meer internationaal karakter erbij gekregen, waarbij ook thematiek buiten Nederland aan de orde komen. Als kamer voor deze twee opleidingen is er een ruim scala aan jaarlijkse activiteiten die hierbij aansluiten. Vanuit verschillende invalshoeken zoals het werkveld, de maatschappij en de studie worden er zowel informele als formele activiteiten georganiseerd. Dit wordt voornamelijk gefaciliteerd door commissieleden die samen met de bestuursleden een actieve achterban binnen Magister JFT vormen.

Geschiedenis
Op 7 maart 1985 is studievereniging Juribes ontstaan. Middels een studievereniging konden studenten hun belangen beter behartigen. Lange tijd fungeerden Juribes als een studievereniging. Bovendien was er behoefte aan een vereniging voor studenten Juridische Bestuurskunde zodat zij zowel formele als informele activiteiten konden organiseren. De naam ‘Juribes’ wordt ontleent aan de naam van de opleiding Juridische Bestuurskunde. Inmiddels is de naam van de opleiding veranderd naar Bestuurskunde. In 2002-2003 verscheen het rapport Commissie de Ridder, waarin het voorstel stond, om alle kleine studieverenigingen die Tilburg Law School inmiddels rijk was samen te voegen tot één grote studievereniging, Magister Juridische Faculteitsvereniging Tilburg. Sindsdien fungeert Magister JFT I Juribes als kamer van Magister JFT.

Het 35e bestuur der Magister JFT I Juribes

Lieve Timmermans
Voorzitter

Stefan Daandels
Secretaris

Thijn Klokkenburg
Penningmeester

Marijn van den Burg
Commissaris Externe Betrekkingen