Jong Livius

Jong Livius is de eerstejaarscommissie van Magister JFT Livius, en deze commissie organiseert samen met het Livius bestuur laagdrempelige inhoudelijk activiteiten voor de medestudenten. Daarnaast gaan we ook samen borrelen en naar activiteiten van Magister JFT, op deze manier leer je Magister JFT goed kennen als eerstejaars en ben je op een laagdrempelige manier bezig met de praktijk van het recht.