24
05

Kantoorbezoek Linklaters

Op 24 mei organiseert Magister JFT | AD REM een Inhouse Event bij Linklaters. Linklaters is sinds 1998 vertegenwoordigd in Amsterdam en is vanaf 2005 bezig met het verder uitbouwen van het kantoor. Momenteel zijn er 60 advocaten, notarissen en fiscalisten werkzaam op verschillende rechtsgebieden en worden ondersteund door 40 medewerkers. Linklaters maakt deel uit van een groot internationaal netwerk dat vertegenwoordigd is in 20 landen. De grootste praktijkgroepen op het kantoor in Amsterdam zijn financieel-, ondernemingsrecht en Dispute Resolution. Daarnaast zijn ze actief op het gebied van mededinging, arbeidsrecht, is er een notarieel team en een fiscale praktijk. Jaarlijks organiseert Linklaters daarnaast het Global Summer Students’ Programme, waarbij je een programma van twee weken hebt op het hoofdkantoor van Linklaters in London en deze afsluit met een student-stage op het kantoor in Amsterdam.

Tijdens het Inhouse Event zullen we uiteraard meer over Linklaters te horen krijgen, zullen we een casus behandelen met advocaten van Linklaters en sluiten we de dag af met een borrel.

Heb jij een interesse in één van de bovengenoemde gebieden, wil jij graag meer over Linklaters te weten komen en/of ben jij geïnteresseerd in het Global Summer Students’ Programme? Stuur dan uiterlijk 10 mei je telefoonnummer, cv, studiejaar en richting naar adrem@magisterjft.nl. Er zijn maar een beperkt aantal plekken waardoor er kans op een selectie door het kantoor is.

Lees meer
24
05

Magister JFT | AD REM visits: Linklaters

Only for dutch students

On the 24th of May Magister JFT | AD REM hosts an Inhouse Event at Linklaters. Linklaters has been represented in Amsterdam since 1998 and has been working on the further expansion of the company since 2005. Currently, there are 60 lawyers, notaries and tax specialists working in different jurisdictions and are supported by 40 employees. Linklaters is part of a large international network that is represented in 20 countries. The largest practice groups at the Amsterdam office are financial, corporate law and Dispute Resolution. In addition, they are active in the field of competition law, labor law, there is a notarial team and a tax practice. Every year, Linklaters also organizes the Global Summer Students' Program, where you have a two-week program at Linklaters head office in London and conclude this with a student internship at the office in Amsterdam.

During the Inhouse Event we will hear more about Linklaters, we will deal with a case with lawyers from Linklaters and close the day with a drink.

Are you interested in one of the above areas, would you like to learn more about Linklaters and / or are you interested in the Global Summer Students' Program? Send your telephone number, resume, academic year and direction to adrem@magisterjft.nl. There are only a limited number of places so there is a chance of a selection by the office.

Lees meer