E-Law

E-Law is sinds 2005 de kamer voor Law and Technology van de juridische faculteitsvereniging Magister JFT, die zich in het bijzonder richt op de studenten die deze masterstudie volgen. De Masterstudie Law and Technology is een internationaal georienteerde master. Om deze reden bestaan het bestuur en de commissies van  E-Law dan ook uit zowel Nederlandse als internationale studenten.Gedurende het jaar organiseren wij activiteiten op het gebied van onder andere biotechnologie, e-commerce en internet, informatie- en communicatie technologie (ICT), intellectueel eigendom (IE) en privacy. Dit kan een seminar zijn, maar ook een workshop of een kantoorbezoek. Ook sociale activiteiten worden niet vergeten, denk hierbij bijvoorbeeld aan de jaarlijkse Sinterklaasviering met TILT of borrels.Door onze internationale doelgroep streven wij er naar alle activiteiten in het Engels aan te bieden. Mocht dit om organisatorische redenen niet mogelijk zijn, dan regelen wij een tolk, zodat de activiteiten voor iedereen toegankelijk blijven.

E-Law heeft vorig jaar de jaar de Privacy en Dataprotection werkgroep opgezet. Deze werkgroep helpt Magister JFT bij het binnen de vereniging toepassen van wet- en regelgeving op het gebied van privacy en dataprotectie, en adviseert daarnaast de andere kamers hieromtrent.
Daarnaast heeft E-Law een study trip committee, die zich richt op het organiseren van reizen in het kader van Law & Technology. Ook dit jaar zullen er weer twee reizen plaats vinden. De eerste reis is een bezoek aan de Privacy en Data Conference in Brussel, voor de tweede reis moet de bestemming nog bepaald worden.

Wij houden je graag op de hoogte van al onze activiteiten, dus houd onze agenda goed in de gaten voor de definitieve data!
Ben jij geïnteresseerd in E-Law, wil je meer informatie, of  wil je graag deelnemen aan één van onze activiteiten? Stuur dan een e-mail naar elaw@magisterjft.nl! We hopen snel iets van je te horen!

Bestuur:

  • Sylvie Bax
  • Charlotte van Oirsouw
  • Foteini Kakava
  • Marija Sobenko
  • Rodolfo Paoli

Commissieleden PDP-Workgroup:

  • Kristopher Badurek
  • Jeroen Thierens