Fractie Vrijspraak

De medezeggenschapsfractie van Tilburg Law School

Vrijspraak is in 1990 opgericht als studentenmedezeggenschapsfractie aan de rechtenfaculteit in Tilburg. Tegenwoordig opereert Vrijspraak als Fractie van Magister JFT, maar de fractie houdt zich nog steeds bezig met medezeggenschap. Daarnaast organiseert Fractie Vrijspraak ook veel sociale activiteiten. Sommige daarvan zijn alleen toegankelijk voor fractieleden, zoals het Vrijspraakweekend, echter zijn er ook voldoende activiteiten die openstaan voor alle studenten van Tilburg Law School.

Medezeggenschap
Fractie Vrijspraak bestaat uit de studentgeledingen van de Faculteitsraad en de Opleidingscommissies. Deze twee organen zorgen voor de medezeggenschap van studenten binnen Tilburg Law School. Zij behartigen de belangen van de studenten. De Faculteitsraad en de Opleidingscommissies worden geholpen door twee studentadviseurs. Deze treden als schakel tussen de faculteit en Vrijspraak op.

Elke maand organiseert Vrijspraak een Open Fractievergadering (OFV). In deze vergadering worden de agenda’s van de Faculteitsraad en de Opleidingscommissies besproken. Als je interesse hebt in wat er speelt op de faculteit of nieuwsgierig bent naar Vrijspraak: iedereen is van harte welkom! Zie de agenda voor de datum, tijd en plaats. 

Sociale activiteiten
Naast medezeggenschapsactiviteiten organiseert Vrijspraak ook sociale activiteiten. Een deel hiervan is alleen toegankelijk voor fractieleden, zoals het altijd legendarische Vrijspraakweekend waar het jaar mee begint. Daarnaast hebben we ook activiteiten die voor iedereen openstaan, zoals de Vrijspraak Biercantus, een jaarlijks terugkerend hoogtepunt. Bovendien organiseert Vrijspraak ook een bierestafette in samenwerking met de kamers van Magister JFT.
Om goede docenten eenmaal per collegejaar in het zonnetje te zetten organiseert Vrijspraak jaarlijks de Beste docent verkiezing.

Omdat het bestuur dit niet allemaal zelf kan organiseren, heeft Vrijspraak een aantal commissies:

 • Activiteitencommissie
 • Literatuurkostencommissie
 • Promotiecommissie
 • Klachtenbuscommissie
 • Symposiumcommissie
 • Jong Vrijspraak
 • Beste Docent Verkiezing-commissie


Interesse?
Nieuwsgierig? Je bent altijd welkom op een OFV! Ook kun je altijd mailen naar vrijspraak@magisterjft.nl of langskomen op de Vrijspraakkamer (M105). Daarnaast heeft Vrijspraak ook een nieuwsbrief die elke paar maanden uitkomt en waar de belangrijkste data en activiteiten in vermeld staan. Om je aan te melden als geïnteresseerde voor de stukken, kun je hier klikken. Je krijgt dan maandelijks de notulen van de vorige OFV, de agenda voor de komende OFV en andere documenten die besproken worden tijdens de komende OFV. Natuurlijk heeft Vrijspraak ook een eigen Facebook! Like ons om up-to-date te blijven.

We hopen je te zien op een OFV of een andere activiteit!

Met vriendelijke groet,

Bestuur 2018-2019

 • Lulu Stoffer (voorzitter)
 • Willemijn Verhoeven (secretaris)
 • Niels van Ham (penningmeester)
 • Annabel Kolijn (algemeen fractiebestuurslid)