Opleidingscommissies

De opleidingscommissies adviseert het Onderwijs- en Faculteitsbestuur over onderwijszaken. Zij kunnen advies geven over dingen die te maken hebben met het onderwijs binnen de faculteit. Dit advies kan gaan over de inhoud van het onderwijs, het niveau van de tentamens, veranderingen in het curriculum etc. Daarnaast is er de mogelijkheid om eigen ideeën in te brengen. Elke opleiding binnen de faculteit is vertegenwoordigd in de opleidingscommissies zodat iedere student gelijkelijk vertegenwoordigd is. De leden van de opleidingscommissies bestaan uit zowel docenten als studenten en het geheel is verdeeld in een opleidingscommissie voor de bachelor en een voor de master. Fractie Vrijspraak delegeert de studentafvaardiging voor de opleidingscommissies. Net als de leden van de faculteitsraad zijn leden van de opleidingscommissies deel van de studentenfractie Vrijspraak. De huidige fractie kiest de leden van de opleidingscommissies van volgend jaar. De opleidingscommissie is een ideale plek om je onvrede over onderwijszaken binnen de faculteit de uiten en deze uit te leggen vanuit een duidelijke studentenperspectief. Onderwijs is er per slot van rekening voor de student!