Levensloop

Oprichting Juribes
In september 1983 ging op de Katholieke Hogeschool Tilburg de Juridisch Bestuurswetenschappelijke studierichting van start, die viel onder de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. 
Er viel een toenemende onvrede waar te nemen onder de studenten over het verloop van de studierichting JBW. Deze onvrede betrof met name organisatorische problemen, maar er werden ook steeds meer opmerkingen gemaakt die betrekking hadden op de inhoud. In overleg met docenten en met name met prof. Hirsch Ballin werd geconcludeerd dat een bundeling van studenten van de JBW-studierichting in een studievereniging een positieve bijdrage zou kunnen leveren aan de studie en de organisatie van de studie. Zo werd in november 1984 in een vergadering besloten tot de oprichting van de studievereniging Juribes. De officiële oprichting geschiedde in maart 1985. Zowel docenten als studenten konden lid worden van deze vereniging. In het college-jaar 1984-1985 was Juribes al gegroeid tot 46 leden. 

In 1995 krijgt Juribes haar eerste computer en wordt het eerste emailadres geregeld. In 2000 vond er een naamswijziging plaats van de opleiding Juridische Bestuurswetenschappen. Voortaan heet de opleiding Bestuurskunde. Dit in verband met de associaties die samenhangen met de naam Bestuurskunde. In het collegejaar 2002-2003 wordt gestart met de Bachelor & Master en krijgt de opleiding Bestuurskunde een eigen propedeuse. Verwacht wordt dat er een stijging zal zijn van het aantal Bestuurskunde-studenten. De opleiding blijft echter wel inzetten op kleinschalig onderwijs waarin uitstapjes naar de praktijk niet worden geschuwd. In het daarop volgende collegejaar wordt na het rapport 'Eenheid in verscheidenheid' van Commissie de Ridder (vernoemd naar voorzitter van die commissie Erik de Ridder; momenteel wethouder in de gemeente Tilburg) de faculteitsvereniging Magister JFT opgericht waar Juribes tot op de dag van vandaag als kamer onderdeel vanuit maakt.