Ereleden

Juribes bestaat inmiddels 30 jaar. Tijdens ons bestaan hebben we een aantal bijzondere personen als leden van onze kamer mogen verwelkomen. Deze personenn hebben veel betekend voor de bestuurskunde als geheel en/of voor Tilburg University en/of Juribes in het bijzonder. Het is voor ons dan ook een waar genoegen dat zij het erelidmaatschap van Juribes hebben aanvaard. Elk lustrum wordt er een erelid aan het rijtje toegevoegd.

Sinds het zesde lustrum heeft Juribes dus zes ereleden, te weten:

  • Prof. dr. I.Th.M. (Ig) Snellen
  • Prof. dr. E.M.H. (Ernst) Hirsch Ballin
  • Prof. dr. W.B.H.J. (Wim) van de Donk
  • Prof. dr. P.H.A. (Paul) Frissen
  • Dr. E.J.Th. (Eelco) van Hout
  • Drs. R. (Richard) van Zwol