Partners

Magister JFT | Juribes kan het niet alleen. Enerzijds zijn daar natuurlijk alle studenten die zich actief en enthousiast inzetten voor onze mooie kamer, anderzijds zijn er ook een aantal organisaties die onze kamer een warm hard toedragen. Links staan deze verschillende organisaties. Klik er op om meer te weten te komen over deze voor ons belangrijke partners. Wil jij ook partner worden van Juribes, neem dan contact met ons op!