LOB

Het Landelijk Overlegorgaan Bestuurskunde-verenigingen (afgekort LOB) is een landelijk overkoepelend bestuurskundig orgaan.
 Het LOB is de landelijke koepel van tien studieverenigingen die zijn gelieerd aan de opleidingen bestuurskunde aan de verschillende universiteiten van Nederland. Wij, als Magister JFT | Juribes, zijn er daar een van.

De vereniging, die in 1994 is opgericht, vormt een platform voor de uitwisseling van ervaringen, contacten met de Vereniging voor Bestuurskunde en organiseren van gezamenlijke activiteiten, maar heeft ook een sociale component. Vertegenwoordigers van de verschillende verenigingen komen eens in de zes weken samen om ontwikkelingen en ervaringen te bespreken. Daarnaast wordt onder auspiciën van het LOB het Landelijk Congres der Bestuurskunde (LCB), een groot tweedaags bestuurskundecongres, georganiseerd, dat ieder jaar in de thuisstad van een van de leden plaatsvindt.

Het doel van het LOB is een platform te creëren voor de studieverenigingen voor Bestuurskunde om zo op landelijk niveau informatie uit te wisselen en eventueel gezamenlijk activiteiten te organiseren. Doormiddel van de 6-weekelijkse vergaderingen, discussies en via digitale media faciliteert en ondersteunt het LOB de onderlinge informatie-uitwisseling tussen haar leden. Daarnaast representeerd het LOB haar leden bij de Vereniging voor Bestuurskunde. Er wordt zo getracht om door middel van gezamenlijke kennis en expertise de bestuurskunde studieverenigngen waar mogelijk te verbeteren.

Sinds vorig jaar wordt door een paar zusterverenigingen de bestuurskundechallenge georganiseerd, deze valt ook onder het LOB. Eerst nemen teams in hun eigen universiteitsstad het tegen elkaar op, waarna een landelijke finale volgt. Er wordt een lastige casus behandeld die onder tijdsdruk opgelost moet worden. Wij zijn enorm trots dat Juribes de eerste editie heeft mogen winnen. Juribes is een van de initiatiefnemers van deze wedstrijd.

Meer informatie vind je hier.