TSG

De Tilburg School of Governance (TSG) is een multidisciplinair team van hoogleraren, onderzoekers, docenten en promovendi die onderzoek doen naar ontwikkelingen en trends op het gebied van politiek en bestuur. Daarbij streven zij naar een kruisbestuiving tussen fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek. Een belangrijk gedeelte van het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de rijksoverheid, gemeenten, provincies en maatschappelijke instellingen. Ook verzorgen zij het onderwijs voor onze studie bestuurskunde.

Het nauwe contact tussen student en docent is iets wat onze studie kenmerkt en weerspiegelt zich ook in Magister JFT | Juribes. Afgelopen jaar is gebleken dat we elkaar op verschillende manieren kunnen versterken. Door elkaars kwaliteiten en kennis te benutten, door goed met elkaar te blijven communiceren en elkaar te informeren en door op regelmatige basis contact te hebben en te spreken over ontwikkelingen, activiteiten en struikelblokken versterken we elkaar. Ook de ‘Meet & Greet met de TSG’ is hierbij een belangrijke spil. Op zo’n moment leren de studenten Bestuurskunde & Public Governance en de docenten elkaar op een andere manier kennen en wordt duidelijk wat ons allen eigenlijk bezighoudt en wat we elkaar kunnen bieden.

De medewerking van de docenten aan bepaalde activiteiten van onze kamer is noemenswaardig. Zo heeft Linze Schaap vorig jaar het symposium 'Wie wint de digitale strijd: Markt of Overheid?' geleid. Dit benadrukt het nauwe contact tussen student en docent en is iets wat wij zeer waarderen. Samen hebben we een groter bereik onder de studenten, iets wat voor beide van groot belang is. Kortom; we hebben elkaar nodig om zo succesvol mogelijk te zijn en dat maakt de TSPB tot een zeer belangrijke partner voor ons.

Meer informatie vind je hier.