VB

De Vereniging voor Bestuurskunde (VB) is in 1973 opgericht. Het is een bloeiend forum van mensen die geïnteresseerd zijn in het reilen en zeilen van het openbaar bestuur. Daaronder bevinden zich onderzoekers, studenten, organisatieadviseurs, bestuurders en beleidsambtenaren (uit alle lagen en sectoren van het openbaar bestuur).

De Vereniging voor Bestuurskunde stelt zich ten doel een bijdrage te leveren aan de verbetering van het openbaar bestuur door vervulling van een brugfunctie tussen wetenschappelijke onderzoekers en mensen uit de bestuurspraktijk. Door het organiseren van verschillende uiterst leerzame activiteiten, zoals lezingen en  interactieve debatten, wordt deze brug gemaakt. De Vereniging voor Bestuurskunde draagt op verschillende manieren bij aan het Bestuurskundig debat in Nederland. Een grote toevoeging voor studenten, omdat het een kijkje geeft in de mogelijkheden die de studie bestuurskunde biedt. Wanneer je lid wordt, ontvang je tevens het wetenschappelijke tijdschrift 'Bestuurskunde'. 

Meer informatie vind je op onderstaande site: 

http://www.verenigingvoorbestuurskunde.nl/