Stageplatform

Beste studenten,

Een belangrijk onderdeel van de Bachelor Bestuurskunde is het lopen van een stage. Dit is het moment om eens een kijkje te nemen in het werkveld van een bestuurskundige. De organisaties waar studenten terecht komen verschillen van profit tot non-profit en beslaat een doorsnede van het openbaar bestuur. Om studenten een ingang te bieden bij mogelijke organisaties is dit platform opgericht. Hier staan organisaties in opgenomen waar ze open staan voor stagezoekende studenten en samen met de geïnteresseerde willen kijken naar de mogelijkheden.

Spreekt een van de onderstaande organisaties je aan? Schroom dan niet om contact te zoeken!

Bent u een organisatie die mogelijkheden kan bieden voor studenten en wilt u opgenomen worden in deze database? Mail dan uw gegevens naar juribes@magisterjft.nl


Organisatie:                       Dröge & van Drimmelen
Afdeling:                             public affairs en informatiemanament
Contactgegevens:           Roderick van Rooijen - r.van.rooijen@dr2.nl 

Dröge & van Drimmelen zoekt twee stagiairs voor een aaneengesloten periode van vijf maanden voor vijf dagen per week. De stageplaatsen worden aangeboden per 23 juli 2018 en 3 september 2018. Gedurende de stage ontvang je een stagevergoeding van €300,00 per maand. De stagiair public affairs en informatiemanagement ondersteunt gedurende de stageperiode de adviseurs bij hun dagelijkse werkzaamheden. Hij/zij houdt zich daarnaast bezig met het monitoren van politieke debatten, kranten, internet en andere media. Ook werkt de stagiair mee aan ons digitale informatiesysteem ‘Haagse Kennis’.

Dröge & van Drimmelen is een adviesbureau op het gebied van public affairs en corporate communicatie. Wij helpen de opdrachtgever bij het kernachtig formuleren van een boodschap, adviseren hoe deze strategisch ingezet kan worden en bijdraagt aan duurzame relaties. Wij hebben vestigingen in Den Haag, Brussel en Shanghai. De vacature is ook online te bekijken via de volgende link: http://dr2.nl/6885/vacature-stage-public-affairs.html


Organisatie:                       Ministerie van Justitie & Veiligheid
Afdeling:                             Innovatieteam
Contactgegevens:           stagebijhetinnovatieteam@minvenj.nl

Het innovatieteam van JenV zoekt een gedreven stagiair(e) die het leuk vindt de handen uit de mouwen te steken en ervaring op te doen in een dynamische bestuurlijke omgeving.  Je zal je o.a. bezig houden met: Het ondersteunen van innovatieadviseurs bij de beoordeling van innovatieprojecten. Het organiseren en coördineren van innovatiebijeenkomsten. Het ondersteunen van de Veiligheid Innovatie Competitie. Het organiseren en coördineren van netwerkevenementen. Het bijhouden van en rapporteren over nationale en internationale ontwikkelingen. Het leveren van input voor een gezamenlijk standpunt over nationale en EU-vraagstukken over innovatie, kennisontwikkeling en onderzoek. Het innovatieteam biedt een stageplaats aan van zes maanden met de mogelijkheid dit te combineren met een afstudeeropdracht. Je kunt instromen per september en per maart. Ben jij initiatiefrijk, resultaatgericht, flexibel, leergierig en netwerkvaardig? Solliciteer dan voor 1 juni! De vacature is ook online te bekijken via de volgende link: https://www.innoveermeemetjenv.nl/onderwerpen/stage-lopen


Organisatie:                       Gemeente Goirle
Afdeling:                            Griffie
Contactgegevens:              Berry  ’t Westeinde  
                                        Berry.van.t.westeinde@goirle.nl

De raadsgriffie ondersteunt de gemeenteraad bij het uitvoeren van zijn werkzaamheden en taken. Het team zorgt voor het samenstellen van de agenda en bijbehorende stukken, het adviseren van de raadsleden bij hun politieke werk, het organiseren van werkbezoeken en het verzorgen van de raadscommunicatie. De griffie staat onder leiding van de griffier. 


Organisatie:                       Gemeente Tilburg
Afdeling:                            Raadsgriffie
Contactgegevens:              Marjolein van Pelt & Gerard Vrenken
                                        raadsgriffie@tilburg.nl

De raadsgriffie ondersteunt de raadsleden en fungeert als loket voor burgers. Vragen over het doen en laten van de raad, contactverzoeken voor een raadslid of een politieke partijen worden ook behandeld door de raadsgriffie.


Organisatie:                       Gemeente Tilburg
Afdeling:                            Strategie & Control 
Contactgegevens:              Karin van den Berg
                                        Karin.van.den.berg@tilburg.nl

De afdeling Strategie en Control stelt continu de vraag: doen we de goede dingen, doen we ze goed en hoe kan het beter? Binnen Strategie & Control komen beleid, middelen en organisatie samen. De afdeling is de spil in de ambtelijk-bestuurlijke samenwerking in de regio en in de strategische lobby. De afdeling ondersteunt het bestuur en begeleidt grote organisatieontwikkelingen zoals die van de ‘participerende overheid’. Daarnaast helpt de afdeling de directie sturen op de realisatie van bestuurlijke doelen, door te monitoren, analyseren, evalueren, adviseren en agenderen. 


Organisatie:                       Gemeente Oisterwijk
Afdeling:                            Openbare orde & Veiligheid
Contactgegevens:              Koen Schollen
                                        koen.schollen@oisterwijk.nl

De belangrijkste zaken waar de afdeling Openbare orde & Veiligheid zich mee bezig houdt zijn;

  • Het signalering, coördinatie en advisering op strategisch niveau;
  • Het opzetten en het regievoeren op inhoudelijke programma’s rond (zware) criminaliteit, gebiedsgerichte en persoonsgebonden onderwerpen;
  • Het laten uitvoeren van onderzoek, informatie verzamelen, analyseren en adviseren over de ontwikkeling van beleid op het gebied van Openbare Orde en Veiligheid;
  • Regievoering tijdens crises en grote evenementen.

Organisatie:                       Gemeente Oisterwijk
Afdeling:                            Griffie
Contactgegevens:              Nelleke van Wijk (tot 31-12-17)
                                        Danielle Robijns (vanaf 01-01-18)
                                        griffie@oisterwijk.nl     

De griffie doet de communicatie van de gemeenteraad en helpt de gemeenteraad bij haar werk door:

  • Het geven van advies aan de gemeenteraad en de raadscommissies;
  • Het organiseren van werkbezoeken;
  • Het voorbereiden van vergaderingen, het verspreiden van stukken en notities en het maken van vergaderverslagen.

Organisatie:                      Gemeente Woensdrecht
Afdeling:                           Griffie
Contactgegevens:             Gemeente Woensdrecht
                                        t.a.v. Griffie
                                        Postbus 24
                                        4630 AA Hoogerheide 
                                        griffie@woensdrecht.nl

De griffie is binnen de gemeente een onafhankelijke dienst die de raad ondersteunt. De raadsgriffier vormt de schakel tussen de raad en het college/ambtenaren en is contactpersoon voor interne en externe zaken van de raad.


Organisatie:                       Gemeente Woensdrecht
Afdeling:                            Ambtelijke organisatie
Contactgegevens:              Gemeente Woensdrecht
                                        t.a.v. Afdeling P&O
                                        Postbus 24
                                        4630 AA Hoogerheide

Alle ambtelijke afdelingen binnen de gemeente Woensdrecht staan open voor het ontvangen van sollicitaties van bestuurskunde studenten. De gemeente heeft verschillende afdelingen die zich allemaal met anderen vraagstukken en onderwerpen bezig houden. Neem gerust eens een kijkje op de website https://www.woensdrecht.nl/home/bestuur-en-organisatie_43118/  voor meer informatie.


Organisatie:                       OverheidinNederland.nl / Toponderzoek
Afdeling:                            Toponderzoek 
Contactgegevens:              Martijn Hulsen
                                        martijn@toponderzoek.com

Onderzoeksbureau Overheid in Nederland (OIN) is een bedrijf dat sterk is in het raadplegen van meningen. Met een up-to-date database met beleidbepalers in Nederland kunnen wij snel en efficiënt de landelijk/regionale meningen peilen over relevante vraagstukken. Onze medewerkers hebben interesse voor onderzoeksvragen om de beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en meer draagvlak op. Onderzoeksbureau Overheid in Nederland doet onafhankelijk onderzoek naar opvattingen zoals die leven binnen alle overheidslagen in Nederland. 


Organisatie:                      CDA
Afdeling:                           Gemeenteraadsfractie CDA Rotterdam
Contactgegevens:             Jeroen van Velzen
                                       fractie@cdarotterdam.nl

De gemeenteraad bepaalt de hoofdlijnen van het beleid van de gemeente en controleert of het beleid goed wordt uitgevoerd. De gemeenteraad houdt zich bezig met allerlei onderwerpen die voor de stad en de inwoners van belang zijn. Het CDA is met drie zetels vertegenwoordigd in de Rotterdamse gemeenteraad.


Organisatie:                       Gemeente Sittard-Geleen
Afdeling:                            Programma Burgerparticipatie en Wijkgericht Werken
Contactgegevens:              Annemarie Janssen
                                        annemarie.janssen@sittard-geleen.nl           

Het cluster Beleid levert betrouwbare ondersteuning aan het bestuur, zorgt dat aan de voorkant gestuurd kan worden, zorgt dat de gemeente ook voor strategische zaken een loket heeft en zorgt voor heldere opdrachten. De afdeling heeft een voorkeur voor studenten die uit de regio Zuid Limburg komen omdat ze graag investeren in studenten die na het afstuderen ook te benaderen zijn voor vacatures.


Organisatie:                     Hiemstra & De Vries
Afdeling:                          Organisatie en Advies
Contactgegevens:           Jelly van der Weerd
                                        Jelly.vanderWeerd@hiemstraendevries.nl

De organisatie bestaat uit meer dan veertig intelligente doeners die gericht zijn op betere maatschappelijke prestaties. Ze versnellen, verbinden, maken contact, werken mensgericht en laten anderen excelleren. De organisatie kent de maatschappelijk trends en vertalen deze naar het organiseren van vandaag. Binnen het vakgebied van organisatieontwikkeling zijn ze voortdurend op zoek naar innovatieve oplossingen en aanpakken. Daarnaast zoekt de organisatie ieder semester twee studenten die in de eindfase van hun studie zitten om bij hen af te studeren of mee te lopen.