Livius

Welkom op de website van Magister JFT | Livius!

Als kamer der Rechtsgeleerdheid organiseert Magister JFT | Livius activiteiten met betrekking tot deze opleiding. De rechtsgebieden privaatrecht, strafrecht en staats- en bestuursrecht staan centraal tijdens onze activiteiten. Ook zal er aandacht geschonken worden aan meer specifieke rechtsgebieden zoals het tucht-, milieu-, jeugd-, en sportrecht. 

Magister JFT | Livius concentreert zich voornamelijk op studiegerelateerde activiteiten. Wij streven er naar om een breed scala aan activiteiten te organiseren om de student kennis te laten maken met het recht in de breedste zin des woords. Het is daarom belangrijk om activiteiten te organiseren die de verschillende carrièremogelijkheden van de Rechtsgeleerdheid studenten goed in beeld brengen. Zo zullen wij niet alleen activiteiten organiseren met betrekking tot de advocatuur maar streven wij er ook naar om minder voor de hand liggende carrièremogelijkheden te belichten.

Ook zullen wij in samenwerking met Magister JFT | InterAct zorg dragen voor Victimology and Criminal Justice activiteiten. Wij nodigen iedere student van harte uit om ook deze activiteiten bij te wonen. 

Om op de hoogte te blijven van onze activiteiten kun je je aanmelden voor onze nieuwsbrief. Stuur een mailtje naar livius@magisterjft.nl

Tot ziens op een van onze activiteiten!

Met magistrale groet,

Bestuur Magister JFT | Livius 2016-2017

  • Tim Haenen (voorzitter)
  • Simone Janssen (secretaris)
  • Benjamin de Dobbelaere (penningmeester)
  • Jesse Crombaghs (algemeen kamerbestuurslid)
  • Evy Netten (algemeen kamerbestuurslid)
  • Pam Stoopen (algemeen kamerbestuurslid)