Magister JFT | DiCiT

Samen leren pleiten, van eerstejaars tot master student, dat is waar DiCit voor staat. In gezelschap van medestudenten krijgt iedereen eens de kans om als rechter of advocaat op te treden. De dispuutsavonden van DiCit staan in het teken van een snelpleitcasus. Dat betekent dat je vooral snel eigen wordt gemaakt met de opbouw van een pleidooi en hoe je die presenteert; houding, woordkeuze, overtuigingskracht en verwerking van juridische kennis. De ervaring leert dat studenten die nog geen pleitervaring hebben, in rap tempo onder de knie krijgen hoe ze juridische kennis kunnen omzetten in een overtuigend verhaal om zodoende de rechtbank te overtuigen van hun gelijk. DiCit is echter meer dan alleen maar pleiten op dispuutsavonden. Sociale activiteiten, zoals kantoorbezoeken en openbare pleitavonden, zorgen ervoor je de mogelijkheid hebt kennis te maken met advocaten die al jarenlange pleitervaring hebben in de rechtbank. Met DiCit blijven we niet enkel in Tilburg; Voor wedstrijden reizen we door heel het land om het op te nemen tegen pleitdisputen van andere universiteiten.

Heb jij zelf ook de behoefte om je vergaarde juridische kennis om te zetten in een uitmuntend pleidooi? Je kunt dan contact opnemen met dicit@magisterjft.nl om jezelf aan te melden.

Gegroet,

Bestuur 2018/2019

Noëlla Wachelder - Voorzitter

Merel van Tilborg - Secretaris

Lian van Hoorn - Penningmeester

Lieke Prinsen - Commissaris PR