Bijzondere posities

Voor zeer bijzondere (oud-)leden en andere personen die onze vereniging een zeer warm hart toedragen, kent Magister een aantal organen: het Comité van Aanbeveling en de Raad van Advies. Daarnaast kent Magister op dit moment één Erelid en vier Leden van Verdienste. Bekijk hieronder wie deze personen zijn.

- Comité van Aanbeveling
- Raad van Advies
- Ereleden
- Leden van Verdienste