Comité van Aanbeveling

Magister JFT kent een Comité van Aanbeveling. De personen die hier zitting in nemen dragen de vereniging een warm hart toe en willen graag hun naam aan Magister JFT verbinden.

 


Dr. K.M. Becking
Voorzitter College van Bestuur Tilburg University

 
 

 Prof. mr. J.E.J. Prins
Oud-decaan Tilburg Law School
Voorzitter Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

 

 

  

 Prof. dr. R.C.H. Lesaffer
Oud-decaan Tilburg Law School
Hoogleraar, Tilburg Law School, Departement Publiekrecht, Encyclopedie en Rechtsgeschiedenis
Hoogleraar, Faculteit Rechtsgeleerdheid K.U. Leuven

 

 

 

 

 Mw. Mr.Yvonne E.M.A. Timmerman-Buck
Oud-voorzitter Eerste Kamer
Lid Raad van State

 

 

 

 

 

 

 


Drs. M. Noordermeer
Directeur Tilburg Law School

 

 

 

 

 


Dr. G.J. Leenknegt
Universitair hoofddocent Tilburg Law School
Departement Publiekrecht, Encyclopedie en Rechtsgeschiedenis

 

 

 

 

 

 

 


Prof. mr. Th. A. de Roos
Hoogleraar Tilburg Law School 
Departement Strafrechtwetenschappen

 

 

 

 

 

 

 


Mr. P.G.A. Noordanus
Oud-burgemeester gemeente Tilburg

 

 

 

 

 

 

 


Prof. dr. E.M.H. Hirsch Ballin
Hoogleraar, Tilburg Law School
Departement Publiekrecht, Encyclopedie en Rechtsgeschiedenis