Ereleden

Magister JFT kent op dit moment twee ereleden.

 

Philip Eijlander 
Rector Magnificus Tilburg University

Prof. Dr. Philip Eijlander (1957) is benoemd tot erelid in het verenigingsjaar 2006-2007. Hij is altijd erg betrokken geweest bij Magister JFT en is trots op de bijzondere structuur van de vereniging. Graag wilde Philip
Eij

lander tijdens zijn decanaat op persoonlijke titel tot erelid worden benoemd, omdat hij zichzelf beschouwt als een ‘vriend’ van Magister JFT. Hij vindt het dan ook een grote eer om erelid te zijn van de juridische faculteitsvereniging. Van 2005 tot 2008 was de heer Eijlander decaan van de faculteit Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Tilburg. Hij studeerde Bestuurskunde aan de Universiteit van Twente; hij promoveerde in 1993 aan de toenmalige Katholieke Universiteit Brabant. Hij is onder andere werkzaam geweest bij de faculteit Bestuurskunde aan de Universiteit van Twente, de faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Tilburg, het ministerie van Justitie en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Daarnaast heeft hij in het najaar van 2008 als gastonderzoeker gewerkt aan het Law Center van Georgetown University in Washington D.C. Sinds november 2008 is Philip Eijlander werkzaam als Rector Magnificus van de Universiteit van Tilburg.

Corien Prins
Voorzitter Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

Prof. mr. J.E.J. Prins (1961) is sinds 1994 als hoogleraar en van 2013 tot 2017 als decaan verbonden aan Tilburg Law School. 

Corien Prins is in het verenigingsjaar 2016-2017 benoemd tot erelid. Tijdens de jarenlange samenwerking heeft Magister JFT grote stappen gezet op het gebied van banden met de faculteit. Dit is absoluut mede een verdienste van Corien, die Magister JFT in haar jaren als hoogleraar en decaan aan TLS altijd een warm hart toegedragen heeft

Prins studeerde Slavische Taal- en Letterkunde (1980-1984) aan de Rijksuniversiteit Leiden (kandidaatsexamen) en Rechtsgeleerdheid (1983-1986) aan dezelfde universiteit (doctoraalexamen). In 1991 promoveerde zij bij prof.mr. H. Franken (en co-promotor prof. dr. S. Levitsky, Columbia University, New York), op het proefschrift Computer program protection in the USSR: a new era for socialist copyright law.