Privacy en cookie statement

Privacyverklaring Magister JFT

Bij Magister JFT geven we om uw privacy. Deze privacyverklaring is opgesteld overeenkomstig de regels en principes van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) om u inzicht te geven in de manier waarop Magister uw gegevens verwerkt, waaronder, maar niet beperkt tot, de categorieën van verwerkte persoonsgegevens, de doeleinden van verwerking en uw rechten met betrekking tot de verwerking.

Welke soorten gegevens verwerken we?

Magister JFT verwerkt alle persoonlijke gegevens die nodig zijn voor een goede werking van onze vereniging. De soorten gegevens variëren per activiteit, maar overschrijden nooit de gegevens die u expliciet hebt verstrekt, zoals uw naam, geboortedatum, geslacht, adres, e-mailaccount, telefoonnummer, studentnummer en huidige opleidingsstatus, evenals bankgegevens (indien van toepassing).

We verwerken ook foto's gemaakt tijdens evenementen georganiseerd door Magister JFT door ze op onze website te plaatsen. We doen al het mogelijke om foto's die als schaamtelijk of weinig flatterend worden beschouwd te verwijderen.

Waarom verwerken we uw gegevens?

We verwerken uw persoonlijke gegevens alleen voor die doeleinden om uw interactie met Magister JFT te vergemakkelijken. Voorbeelden van dergelijke doelen zijn:

U registreren als lid van Magister JFT
Het faciliteren van uw deelname aan evenementen die worden aangeboden door Magister JFT
Contact met u onderhouden via onze website of e-mail
U voorzien van onze nieuwsbrief
Voldoen aan bestellingen die u via onze website koopt
De metagegevens van bezoekers van onze website evalueren met het oog op verdere verbetering (zie onze cookieverklaring hier [INCLUDE LINK])
Andere doeleinden waarvoor u expliciet toestemming hebt gegeven

We verwerken ook gearchiveerde en geanonimiseerde gegevens om onze relaties met onze sponsors en partners te vergemakkelijken.

We behouden ons het recht voor om uw persoonlijke gegevens aan derden te bezorgen indien dit uitdrukkelijk wettelijk verplicht is.

Hoe verwerken we uw gegevens?

Magister JFT verwerkt de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt volgens de principes van rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie. Daartoe zullen we altijd om uw uitdrukkelijke toestemming vragen voor de verwerking van uw gegevens, alsook in gevallen van overdracht van uw persoonlijke gegevens aan een derde partij of verdere verwerking van uw persoonlijke gegevens voor doeleinden die onverenigbaar zijn met de bovengenoemde doeleinden.

Magister JFT bewaart de persoonlijke gegevens van zijn leden voor een periode van 5 jaar. Wij behouden ons het recht voor om deze gegevens te verwerken voor doeleinden van evaluatie en verdere verbetering van onze activiteiten op basis van onze legitieme belangen, die uw recht op wissen op basis van de AVG kunnen opheffen. De gegevens worden automatisch en onherroepelijk gewist na afloop van een periode van 5 jaar na uw registratie.

Wat zijn uw rechten?

Als betrokkene hebt u altijd het recht op inzage van uw persoonlijke gegevens die zijn verwerkt door Magister JFT en om onnauwkeurige gegevens te corrigeren, zoals gegarandeerd door art. 15 en 16 AVG.

U hebt ook het recht om verwijdering van uw persoonlijke gegevens verwerkt door Magister JFT te verzoeken, of bezwaar te maken tegen de verwerking ervan indien verwijdering onmogelijk of ongewenst zou zijn, zoals gegarandeerd door art. 17 en 18 AVG. Magister JFT zal tijdig reageren op het uitoefenen van uw rechten en zal uiterlijk binnen een maand na uw verzoek reageren.

Recht op inzage

Op basis van art. 15 AVG hebt u altijd toegang tot uw gegevens en de volgende informatie:

De betrokken categorieën gegevens;
Het doel van de gegevensverwerking;
De derden aan wie uw gegevens zijn of zullen worden bekendgemaakt (indien van toepassing);
De periode waarvoor uw gegevens worden opgeslagen;
Het bestaan van andere rechten die u kunt uitoefenen, waaronder het recht op rectificatie, wissing van gegevens en het indienen van een klacht bij een toezichthoudende autoriteit (Autoriteit Persoonsgegevens).

Op uw verzoek zullen wij u een digitale kopie bezorgen van uw persoonlijke gegevens die door ons zijn verwerkt om de juistheid ervan te controleren en om te voldoen aan de voorschriften inzake gegevensbescherming.

Recht op rectificatie

Overeenkomstig art. 16 AVG hebt u het recht om rectificatie van onnauwkeurige gegevens te verkrijgen..

Recht om toestemming in te trekken

Op basis van art 7 (3) AVG hebt u het recht om uw toestemming voor verwerking van uw gegevens door Magister JFT in te trekken. Dit recht kan op elk moment worden uitgeoefend. In het geval dat uw toestemming de enige wettelijke basis voor verwerking is, zal dit resulteren in het wissen van uw persoonlijke gegevens, wat het onmogelijk zal maken om u verder van onze diensten te voorzien. Dit alles heeft echter geen invloed op de verwerking die al door Magister JFT is uitgevoerd.

Recht op gegevenswissing

Overeenkomstig art. 17 AVG hebt u het voorwaardelijke recht om de wissing van uw gegevens te verkrijgen. Dit recht kan worden uitgeoefend wanneer:

Uw persoonlijke gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld; of
Wanneer u gebruik maakte van uw recht om toestemming in te trekken en er geen andere wettelijke basis is voor de verwerking; of
Wanneer u uw recht om bezwaar te maken uitoefende overeenkomstig art. 21 (1)  AVG en Magister JFT geen doorslaggevende legitieme redenen vond voor verdere verwerking; of
Uw persoonlijke gegevens zijn onrechtmatig verwerkt; of
Uw persoonlijke gegevens moeten worden gewist om te voldoen aan wettelijke verplichtingen van EU- of Nederlands recht.

We behouden ons het recht voor om wissing te weigeren als geen van de bovenstaande scenario's van toepassing is. Dit kan betrekking hebben op gegevens die worden verwerkt voor doeleinden met betrekking op onze gerechtvaardigde belangen (bijvoorbeeld verdere verbetering van evenementen) of op naleving van een wettelijke verplichting van EU- of Nederlands recht.

Recht op beperking van de verwerking

Op basis van art. 18 AVG hebt u het recht om beperking van de verwerking te verkrijgen wanneer een van de volgende situaties van toepassing is:

U betwistte de juistheid van uw persoonlijke gegevens die door ons zijn verwerkt; of
Uw persoonlijke gegevens zijn onrechtmatig verwerkt, maar u hebt er belang bij dat deze gegevens verder worden opgeslagen; of
U oefende het recht om bezwaar te maken uit overeenkomstig art. 21 (1) AVG en wacht op verificatie.

Als de verwerking is beperkt, worden uw gegevens alleen met uw toestemming verwerkt.

Recht van bezwaar

Overeenkomstig art. 21 AVG hebt u het recht om te allen tijde, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens door ons op basis van de wettelijke grondslag van gerechtvaardigde belangen (bijvoorbeeld verdere verbetering van evenementen). Uitoefening van dit recht zal resulteren in het wissen van uw persoonlijke gegevens en zal het onmogelijk maken voor ons om u verder te voorzien van onze diensten, tenzij wij overtuigende gerechtvaardigde belangen voor de verwerking aantonen die uw belangen overstijgen.

Recht om klacht in te dienen

Op basis van art. 77 AVG hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (Autoriteit Persoonsgegevens) als u van mening bent dat onze verwerking inbreuk maakte op uw recht op privacy.

We zullen elke rectificatie, wissing of beperking van de verwerking meedelen aan een derde aan wie uw gegevens zijn bekendgemaakt, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredige inspanningen met zich meebrengt. Wij zullen u informeren over die derden als u daarom verzoekt.

Meer weten?

Magister JFT hecht groot belang aan de privacy van zijn leden. We staan open voor alle vragen met betrekking tot deze privacyverklaring en privacygerelateerde praktijken van Magister JFT. Uw vragen kunnen worden gericht aan de werkgroep Privacy en Gegevensbescherming en dit met een e-mail naar elawpdp@magisterjft.nl.

Disclaimer

Magister JFT behoudt zich het recht voor het privacybeleid te allen tijde te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Dit is bedoeld om ervoor te zorgen dat Magister JFT zo goed mogelijk voldoet aan de relevante privacywetgeving, wat al dan niet een verdere wijziging van deze verklaring kan vereisen.

--------------------------------------------------------

Cookieverklaring Magister JFT
Magister JFT gebruikt verschillende soorten cookies op deze website. Deze zijn nodig om uw login-sessie en de inhoud van het winkelwagentje van onze webshop te onthouden. Ze stellen ons ook in staat om uw ervaring op onze website continu te verbeteren en dit met behulp van de Google Analytics-tool.

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestandjes die door uw webbrowser worden verzonden voor elke website die u bezoekt. Een cookiebestand wordt opgeslagen in uw webbrowser en stelt de website of een derde partij in staat om u te herkennen en uw volgende bezoek gemakkelijker te maken en onze dienstverlening gebruiksvriendelijker voor u te maken.

Op welke manier gebruiken we cookies?
We gebruiken verschillende vormen van cookies voor verschillende doeleinden. Voor niet-fundamentele cookies is uw uitdrukkelijke toestemming vereist, waarnaar we ook telkens vragen wanneer u de website bezoekt zonder vooraf bestaande cookies.

Fundamentele cookies: cookies die nodig zijn voor het behoorlijk functioneren van onze website. Ze slaan de gegevens op van uw surfsessie, inclusief uw login, laatste activiteit en de datum van het laatste bezoek
Analytische cookies: cookies die informatie verzamelen ten behoeve van het onderhoud en de verbetering van onze website. Ze verzamelen gegevens zoals het aantal bezoekers en de meest bekeken pagina's.
Cookies van derden: we gebruiken een service van derden, PushBird, om u van actuele meldingen te voorzien.

We maken gebruik van Google Analytics, wat houdt dat in?
Onze website schakelt analytische cookies in om het gebruik van de Google Analytics-service mogelijk te maken. We gebruiken deze service om het aantal bezoekers en hun interacties met onze website bij te houden. Dit stelt ons in staat om de website te verbeteren en om statistische inzichten te verkrijgen die kunnen worden gedeeld met derden, waaronder onze sponsors.

De verzamelde informatie wordt verwerkt door Google Inc., gevestigd in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om uw interacties met deze website bij te houden, rapporten over de website-activiteit te maken en andere diensten aan te bieden met betrekking tot de activiteit op de website. Deze informatie kan ook voor andere verenigbare doeleinden worden gebruikt. Google kan deze informatie delen met derden indien het daartoe wettelijk wordt verplicht, of wanneer derden de gegevens namens Google verwerken. Google verklaart de principes van het Privacyshield tussen de EU en de VS na te leven, wat een adequate bescherming van uw persoonlijke gegevens garandeert. Uw gegevens worden gepseudonimiseerd en uw IP-adres wordt nooit gekoppeld aan andere gegevens die Google verzamelt.

Hoe kunt u de cookies verwijderen?
Als u niet langer wilt dat we cookies op uw apparaat opslaan, kunt u deze eenvoudig verwijderen. U kunt de instellingen van uw browser wijzigen om sommige of alle cookies te verwijderen van wanneer u naar onze website had gesurft. U kan uw browser zo instellen om het gebruik van cookies in de eerste plaats te weigeren. U kunt tenslotte ook de instellingen van uw browser wijzigen om verdere opslag van bepaalde cookies te weigeren.

Voor meer informatie betreffende het verwijderen van cookies uit uw browser kan u volgende website raadplegen: https://www.lifewire.com/how-to-delete-cookies-2617981

Houd er echter rekening mee dat door cookies te verwijderen of te weigeren u mogelijk geen toegang krijgt tot bepaalde functies die we aanbieden op onze website, dat u mogelijk uw voorkeuren niet kunt opslaan en dat sommige van onze pagina's mogelijk niet correct worden weergegeven.

Meer weten?
Magister JFT hecht groot belang aan de privacy van zijn leden. We staan open voor alle vragen in verband met deze cookieverklaring en privacygerelateerde praktijken van Magister. Uw vragen kunnen worden gericht aan de werkgroep Privacy en gegevensbescherming met een e-mail naar elawpdp@magisterjft.nl.

Voor meer informatie over cookies in het algemeen: http://www.allaboutcookies.org/

Disclaimer
Magister JFT behoudt zich het recht voor om de cookieverklaring op elk moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Dit stelt ons in staat de aangeboden diensten uit te breiden en kleine wijzigingen aan te brengen in onze huidige dienstverlening. Het stelt ons ook in staat om ervoor te zorgen dat Magister JFT zo goed mogelijk voldoet aan de relevante privacywetgeving, wat al dan niet een verdere wijziging van deze verklaring kan vereisen.