Algemeen Bestuur

Naast het Dagelijks Bestuur nemen de voorzitters van de Kamers en de voorzitter van fractie Vrijspraak plaats in het Algemeen Bestuur. Zij zijn verantwoordelijk voor de initiëren en controleren van het beleid van de vereniging en komt ongeveer eens in de zes weken samen om te vergaderen over het reilen en zeilen binnen de vereniging.

Magister JFT kent een vijftal Kamers die de verschillende opleidingen aan Tilburg Law School vertegenwoordigen. Zo is Magister JFT | AD REM er voor studenten die geïnteresseerd zijn in Ondernemingsrecht. Magister JFT | E-Law organiseert activiteiten voor studenten die de master Law & Technology volgen. Studenten die geïnteresseerd zijn in Internationaal en Europees Recht kunnen terecht bij Magister JFT | InterAct. De Kamer Magister JFT | Livius is er voor de studenten die Rechtsgeleerdheid studenten en speciaal voor Bestuurskundigen is er Magister JFT | Juribes.
 
Kamers houden zich bezig met zowel het organiseren van studiegerelateerde activiteiten die gericht zijn op de achterban van de Kamer, als ook sociale activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan kantoorbezoeken, masterclasses, een bezoek aan De Rijdende Rechter, een debatavond, een avond rellen tegen de ME, een symposium over gedragssturing door de overheid, kroegcolleges en het jaarlijkse Kamerfeest. Wil je zowel gezelligheid als een serieuze invulling van jouw actief lidmaatschap? Kies dan voor een functie binnen een van onze Kamers!
 
Hoe ziet een Kamer eruit?

Iedere Kamer heeft een bestuur dat bestaat uit een voorzitter en twee tot vijf Kamerleden. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en eventueel nog algemeen bestuursleden. De voorzitter van iedere Kamer heeft tevens een zetel in het Algemeen Bestuur (parttime bestuursfunctie), dat verder gevormd wordt door het Dagelijks Bestuur en de voorzitter van Fractie Vrijspraak. 

Indien je voorzitter wil worden van een Kamer, bekijk dan wat de mogelijkheden zijn onder het kopje sollicitatieprocedure.

Magister JFT | AD REM
Magister JFT | AD REM is de Kamer die zich richt op studenten die Ondernemingsrecht of Business Law studeren. De studiegerelateerde activiteiten die zij organiseren hebben betrekking op juridische functies op verschillende gebieden, waaronder het bedrijfsleven, de overheid, het bank- en verzekeringswezen en uiteraard de advocatuur. Magister JFT | AD REM richt zich dus niet op puur juridische activiteiten, maar bekijkt ook de economische- en managementkant van de zaak. Zo bracht deze Kamer dit jaar onder andere een bezoek aan Loyens&Loeff, organiseerden zij een kroegcollege in samenwerking met Linklaters en hebben ze het Houthoff Breakfast georganiseerd. Natuurlijk wordt er naast serieuze zaken ook aandacht besteed aan borrels, feestjes en andere gezellige activiteiten. Voor informatie kun je contact opnemen met adrem@magisterjft.nl.
 
Magister JFT | E-Law
Als Kamer voor Law & Technology richt Magister JFT | E-Law zich op de praktijkgebieden e-commerce en internet, informatie- en communicatietechnologie (ICT) , intellectuele eigendom (IE), media- & informatierecht, privacy en telecommunicatie. Het afgelopen jaar organiseerde Magister JFT | E-Law activiteiten die in het teken stonden van bovenstaande onderwerpen. Zo brachten zij een bezoek aan de Computer Privacy & Data Protection Conference in Brussel, namen zij een kijkje achter de schermen bij de organisatie die het cameratoezicht in Tilburg regelt en organiseerden zij een workshop over Internet Domains. Magister JFT | E-Law houdt zich uiteraard niet alleen bezig met studiegerelateerde activiteiten. Zo vieren zij jaarlijks Sinterklaas met een grote groep internationale studenten, zijn zij betrokken bij de International Lunch en zijn er gezellige borrels na de activiteiten. Voor meer informatie over deze kamers en andere vragen, kun je contact opnemen met elaw@magisterjft.nl.
 
Magister JFT | InterAct

Magister JFT is sinds 2005-2006 de Kamer voor Internationaal en Europees recht, zij organiseert activiteiten gericht op dit rechtsgebied. Deze activiteiten hebben tot doel studenten in deze studierichting de mogelijkheid te bieden hun horizon te verbreden. Het afgelopen jaar organiseerden ze de jaarlijks terugkerende Den Haagdag en verschillende masterclasses over onder andere Geo Engineering en Self-driving Cars. Ook richt Magister JFT | InterAct zich op de organisatie van enkele sociale activiteiten, waaronder het Kamerfeest. Voor meer informatie kun je contact opnemen met interact@magisterjft.nl.
 
Magister JFT | Juribes

Magister JFT | Juribes is dé Kamer voor Bestuurskundestudenten. Magister JFT | Juribes organiseert talrijke activiteiten, zowel studiegerelateerd als sociaal. Of je nu houdt van gezellige borrels, themafeestjes, een weekendje weg of juist meer geïnteresseerd bent in verhitte debatten en verschillende interessante excursies naar allerlei takken van het Openbaar Bestuur: Magister JFT | Juribes biedt het allemaal!
Naast functies in het Kamerbestuur, kent Magister JFT | Juribes ook talrijke andere vacatures. Deze kamer telt namelijk acht commissies: de Activiteitencommissie, Eerstejaarscommissie, Goede Doelen Commissie (GoDoCo), Carrièrecommissie, Politiekecommissie, Symposiumcommissie, Reiscommissie binnen Europa en Reiscommissie buiten Europa. Zie jij een functie binnen een van deze commissies wel te zitten of wil je graag meer informatie? Stuur dan een mail naar juribes@magisterjft.nl.
 
Magister JFT | Livius
Magister JFT | Livius richt zich op alle takken van sport die binnen de opleiding Rechtsgeleerdheid worden aangeboden. Denk bijvoorbeeld aan activiteiten gericht op het Strafrecht, Milieurecht, Bestuursrecht etc. Typische activiteiten van Magister JFT | Livius zijn het avondje rellen tegen de ME, het organiseren van talrijke kantoorbezoeken, het bijwonen van opnames van de Rijdende Rechter en rechtbankbezoeken. Bij Magister JFT | Livius zijn de mogelijkheden eindeloos! Natuurlijk wordt er ook regelmatig een feestje bezocht of georganiseerd en staan er ook de nodige borrels op het programma. Voor meer informatie kun je contact opnemen met livius@magisterjft.nl.

Vrijspraak, fractie van Magister JFT 
Vrijspraak, fractie van Magister JFT, is hét medezeggenschapsorgaan van Tilburg Law School. De fractie vertegenwoordigt de belangen van studenten in verschillende organen, waaronder de Faculteitsraad en de Opleidingscommissies. Naast een grote groep die zich inzet voor de belangenbehartiging van rechten- en bestuurskundestudenten, is Vrijspraak, fractie van Magister JFT ook een heel gezellig orgaan dat bijvoorbeeld jaarlijks een weekend weg gaat, te vinden is op vele borrels en de befaamde huifkarcantus organiseert. Voor meer informatie kun je contact opnemen met vrijspraak@magisterjft.nl