Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur (DB) van Magister JFT is in handen van een vijftal bestuurders. Het DB bestaat uit een voorzitter, een vicevoorzitter, een secretaris, een penningmeester en een commissaris PR. Samen gaan zij een jaar lang fulltime de uitdaging aan om de vereniging in goede banen te leiden.
 
Het DB is op vele plekken te vinden. Van kantoorbezoek tot symposia, in de kroeg en op het sportveld, bij zusterverenigingen op bezoek en aan tafel bij het faculteitsbestuur. Op een van de vele reizen van Magister JFT en bij besturendagen, bij activiteiten van andere studieverenigingen en op borrels van allerlei relaties van de vereniging. Kortom: een bestuursjaar brengt je echt overal!
 
Wat moet je doen indien je wilt solliciteren?
Zie jij jezelf wel aan het roer staan van deze prachtige vereniging? Kijk dan onder het kopje sollicitatieprocedure hoe je kunt solliciteren. Mocht je nog niet helemaal zeker weten voor welke functie je wilt gaan of nog vragen hebben, dan kun je altijd contact opnemen met de bestuurders van dit jaar!

Het Dagelijks Bestuur vormt een hecht team, waarin iedere DB’er zijn eigen taken heeft naast de gemeenschappelijke werkzaamheden:

Voorzitter 
Overzicht en visie zijn de kernwoorden bij deze functie. De voorzitter vormt het gezicht van de vereniging. Hij/zij leidt de vergaderingen en onderhoudt het contact met de besturen van zusterverenigingen, de besturen van andere verenigingen die verbonden zijn aan Tilburg University en de studentenfracties. Als voorzitter zorg je er tevens voor dat de faculteit bij de vereniging betrokken blijft en onderhoud je het contact met het faculteitsbestuur en medewerkers van Tilburg Law School. Daarnaast houdt de voorzitter toezicht op het uitvoeren van het beleid en legt hij/zij de basis voor nieuwe initiatieven. Een zeer verantwoordelijke en leerzame taak dus, maar vooral ook een hele leuke! Heb je vragen? Stuur dan een mailtje naar Luuk (voorzitter@magisterjft.nl).
 
Vicevoorzitter
Als vicevoorzitter van Magister JFT is jouw hoofdtaak het voeren van acquisitie. Hij/zij maakt kennis met veel advocatenkantoren en organisaties waarmee sponsorovereenkomsten worden aangegaan. Als vicevoorzitter ben je dan ook nauw betrokken bij de organisatie van de Juridische Bedrijvendagen Tilburg, de Nationale Snelpleitwedstrijden en het Congres. Binnen het bestuur is de vicevoorzitter het gezicht van de vereniging naar de sponsoren toe. Wil jij jouw netwerk uitbreiden met vele recruiters van advocatenkantoren en organisaties in het juridische en bestuurskundige bedrijfsleven en vind je het leuk om te verkopen en onderhandelen? Solliciteer dan voor vicevoorzitter! Heb je vragen? Stuur dan een mailtje naar Emiel (vicevoorzitter@magisterjft.nl).
 
Secretaris 
Het secretarissschap kenmerkt zich door haar sociale en diverse karakter. De secretaris heeft met een grote groep mensen contact. Zo is hij/zij verantwoordelijk voor zowel de interne communicatie (bijvoorbeeld de nieuwsbrief en het contact met leden) als voor de externe communicatie (oud-bestuurders, alumni). Daarnaast verzorgt de secretaris de notulen van iedere vergadering. Een ander belangrijk onderdeel van deze functie, is het contact met het actief kader van Magister JFT. Iedereen die actief is of wil worden, komt met de secretaris in aanraking. Hij/zij zorgt ervoor dat er voor iedereen een leuke plek is binnen de vereniging en gaat samen met de Sollicitatiecommissie aan de slag om voor iedereen een passende functie te zoeken. Vind je het leuk om met een grote groep mensen in contact te komen? Ben je stipt en secuur en hou je wel van een gevarieerde functie? Denk dan eens na over het secretarisschap! Heb je vragen? Stuur dan een mailtje naar Daniëlle (secretaris@magisterjft.nl).
 
Penningmeester 

De penningmeester draagt de verantwoordelijkheid voor de financiën van de vereniging en houdt zich bezig met de boekhouding. Hij/zij stelt de begroting en de realisatie op en houdt gedurende het jaar de inkomsten en uitgaven goed in de gaten. Ook de contacten met de huisbank, de accountant en de Belastingdienst vallen onder de verantwoordelijkheid van de penningmeester. Daarnaast valt een select aantal commissies onder de zijn/haar verantwoordelijkheid waaronder de verschillende reiscommissies. Kortom, een zeer verantwoordelijke functie die een gedetailleerd beeld van de vereniging oplevert. Heb je vragen? Stuur dan een mailtje naar Jelle (penningmeester@magisterjft.nl).
 
Commissaris PR 

De commissaris PR houdt zich voornamelijk bezig met de eerstejaars- en internationale studenten aan Tilburg Law School. Hij/zij is verantwoordelijk voor de organisatie van onder andere facultaire dagen, de jaarlijkse Den Haag Dag en het rechtbankbezoek voor de eerstejaars studenten. Hiervoor werkt de commissaris PR nauw samen met de faculteit. Daarnaast is hij/zij het aanspreekpunt voor internationale studenten en coördineert hij/zij de Kamers die betrokken zijn bij internationalisering. Ook de promotie van Magister JFT is een belangrijke taak van de commissaris PR. Daarbij moet gedacht worden aan het bijhouden van de website en social media, het bedenken van leuke promotie-acties en het toezien op het goede verloop van het Magister Introductie Kamp en de TOP-week. Wil jij Magister JFT bekender maken onder studenten aan Tilburg Law School en eerstejaars- en internationale studenten enthousiasmeren en binden aan de vereniging? Solliciteer dan voor commissaris PR! Heb je vragen? Stuur dan een mailtje naar Tim (commissarispr@magisterjft.nl).