Bestuur Vrijspraak

Bestuur Vrijspraak

Het 31e bestuur van Vrijspraak, fractie van Magister JFT

Thijs Jansen

Voorzitter

'Ik ben Thijs Jansen en ik zit in mijn tweede jaar van de bachelor Bestuurskunde. Dit jaar heb ik het geluk gehad om voorzitter te mogen worden van Vrijspraak, fractie van Magister JFT. Ik onderhoud alle contacten met externe fracties en medezeggenschapsorganen binnen Tilburg Law School. Om ervoor te zorgen dat wij als bestuur deze organen zo goed mogelijk kunnen helpen, zit ik ook eens per maand met de Student Advisors en de coördinatoren van de Faculteitsraad en de Opleidingscommissies. Naast voorzitter van Vrijspraak ben ik ook Algemeen Bestuurder van Magister JFT. Binnen de fractie zelf ben ik coördinator van de Lustrumcommissie, Alumnicommissie, Sollicitatiecommissie en de Werkgroep Evaluatie Onderwijs.'

Job Canta

Secretaris

'Mijn naam is Job Canta en ik ben derdejaars bachelorstudent Rechtsgeleerdheid. Dit jaar vervul ik de functie van secretaris van Vrijspraak, fractie van Magister JFT. Als secretaris ben ik intern en extern contactpunt van de fractie. Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor de ledenadministratie, maak ik de nieuwsbrief en schrijf ik de notulen tijdens de Open Fractie Vergaderingen. Ook ben ik coördinator van de Klachtenbuscommissie en de Juridisch Dicteecommissie.'

Mirthe Spits

Penningmeester

'Mijn naam is Mirthe Spits, ik ben masterstudent Nederlands recht en ik vervul de functie penningmeester van Vrijspraak. Als penningmeester ben ik verantwoordelijk voor het financiële welzijn van de fractie en daarom houd ik alle in- en uitgaven goed in de gaten. Daarnaast ben ik coördinator van de Literatuurkostencommissie en de Beste Docent Verkiezingencommissie.' 

Julie Grings

Algemeen Fractiebestuurslid

'Mijn naam is Julie Grings, ik ben 19 jaar en zit in het tweede jaar van de bachelor Rechtsgeleerdheid. Daarnaast heb ik de eer om dit jaar het Algemeen Fractiebestuurslid van Vrijspraak, fractie van Magister JFT te zijn. Als Algemeen Fractiebestuurslid houd ik me vooral bezig met de promotie van de fractie, het bijhouden van de social media en het organiseren van de activiteiten. Daarnaast coördineer ik binnen Vrijspraak de Actviteitencommissie en de Promotiecommissie en ondersteun ik mijn bestuursgenoten waar nodig.' 

 • Lezing Katinka de Wijs neonaticide

  vandaag van 19:00 tot 20:30 uur

  Bekijken
 • Kroegcollege Bird & Bird

  24 mei 17:00 tot 20:00 uur

  Bird & Bird (Netherlands) LLP

  Bekijken
 • Dine & Discuss

  24 mei 18:00 tot 21:00 uur

  Bekijken
 • Vrijspraak Strandtus Vacantus

  25 mei 19:30 tot 21:30 uur

  Café Bet Kolen

  Bekijken
  • Vrijspraak
  • Social
 • Fit For the Future

  22 juni 12:30 tot 18:30 uur

  Bekijken
  • Career

Partners