Opleidingscommissie

De opleidingscommissie adviseert het Onderwijs- en Faculteitsbestuur over onderwijszaken binnen de faculteit. Dit advies kan gaan over de inhoud van het onderwijs, het niveau van de tentamens, veranderingen in het curriculum etc. Daarnaast is er de mogelijkheid om eigen ideeën in te brengen.

Elke opleiding binnen de faculteit is vertegenwoordigd in de opleidingscommissie zodat iedere student van Tilburg Law School vertegenwoordigd is. Voor elke opleiding, zowel bachelor als master, zit er één student in de opleidingscommissies. Daarnaast zitten er ook docenten in de opleidingscommissie. Net als de leden van de faculteitsraad zijn leden van de opleidingscommissie deel van de studentenfractie Vrijspraak.

De opleidingscommissie is een ideale plek om je onvrede over onderwijszaken binnen de faculteit de uiten en deze uit te leggen vanuit een duidelijke studentenperspectief. Onderwijs is er per slot van rekening voor de student!