Opleidingscommissies

De opleidingscommissies adviseert het Onderwijs- en Faculteitsbestuur over onderwijszaken. Zij kunnen advies geven over dingen die te maken hebben met het onderwijs binnen de faculteit. Dit advies kan gaan over de inhoud van het onderwijs, het niveau van de tentamens, veranderingen in het curriculum etc. Daarnaast is er de mogelijkheid om eigen ideeën in te brengen.

Elke opleiding binnen de faculteit is vertegenwoordigd in de opleidingscommissies zodat iedere student van Tilburg Law School vertegenwoordigd is. Voor elke opleiding, zowel bachelor als master, zit er één student in de opleidingscommissies. Daarnaast zitten er ook docenten in de opleidingscommissies. Net als de leden van de faculteitsraad zijn leden van de opleidingscommissies deel van de studentenfractie Vrijspraak.

De opleidingscommissie is een ideale plek om je onvrede over onderwijszaken binnen de faculteit de uiten en deze uit te leggen vanuit een duidelijke studentenperspectief. Onderwijs is er per slot van rekening voor de student!