Comité van Aanbeveling

Magister JFT heeft een Comité van Aanbeveling. De leden van het Comité van Aanbeveling dragen Magister JFT een warm hart toe en willen hun naam aan de vereniging verbinden.

Dr. K.M. Becking
Voorzitter College van Bestuur Tilburg University

Prof. mr. J.E.J. Prins
Oud-decaan Tilburg Law School
Voorzitter Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid
Hoogleraar Recht en Informatisering
Erelid Magister JFT

Mr. Y.E.M.A. Timmerman-Buck
Oud-voorzitter Eerste Kamer der Staten Generaal
Lid Raad van State

Drs. mr. M. Noordermeer
Oud-directeur Tilburg Law School
Directeur Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

Dr. G.J. Leenknegt
Universitair hoofddocent Staatsrecht Tilburg Law School
Coördinator bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid

Prof. mr. T. A. de Roos
Emeritus hoogleraar Strafrecht Tilburg Law School

Prof. dr. R.C.H. Lesaffer
Oud-decaan Tilburg Law School
Hoogleraar Rechtsgeschiedenis Tilburg Law School

Mr. P.G.A. Noordanus
Oud-burgemeester gemeente Tilburg

Prof. dr. E.M.H. Hirsch Ballin
Hoogleraar Staatsrecht Tilburg Law School
Oud-minister van Justitie en Veiligheid

 

Prof. dr. W.B.H.J. van de Donk
Oud-hoogleraar Maatschappelijke Bestuurskunde Tilburg University
Oud-Commissaris van de Koning van Brabant 
Rector Magnificus Tilburg University