Leden van Verdienste

Sommige leden hebben ontzettend veel betekend voor Magister JFT en zijn nog steeds erg belangrijk voor de vereniging. Momenteel kent Magister JFT zes Leden van Verdienste.

Joost van Damme
Drs. Joost van Damme was de voorzitter van het eerste Dagelijks Bestuur van Magister JFT. Voordat de fusie tussen de verschillende verenigingen plaatsvond, maakte hij deel uit van het bestuur van Juribes. Verder is Joost van Damme actief geweest bij Vrijspraak en maakte hij deel uit van de eerste lustrumcommissie van Magister JFT. Op dit moment neemt hij plaats in de Raad van Advies van Magister JFT. Joost van Damme heeft zich altijd actief ingezet voor de vereniging en staat haar nu ook nog met raad en daad bij. Na zijn studie werkte Joost als beleidsonderzoeker/-adviseur in het bedrijfsleven. Na een aantal jaren maakte hij met tussenstappen de switch naar het onderwijs. Afgelopen jaar beleefde Joost avonturen in Londen. Nu beleeft hij avonturen als aardrijkskundedocent op twee scholen. Eén in Delft, en één in Utrecht.

Simone Fennell-Van Esch
Simone Fennell-van Esch LL.M. Mphil. is bijzonder actief geweest binnen Magister JFT. Zo is zij voorzitter geweest van Magister JFT | E-Law en vervulde zij twee jaren de functie van hoofdredacteur van SecJure, onafhankelijk faculteitsblad. Uit hoofde van deze functies heeft Simone dan ook drie jaar lang deel uitgemaakt van het Algemeen Bestuur van Magister JFT. Daarnaast is ze twee jaar lid geweest van de Opleidingscommissies van Vrijspraak. Ze heeft in haar studietijd veel inzet getoond voor de vereniging en is ook nu nog bereid om de vereniging bij te staan. Simone is juriste, gespecialiseerd in recht en technologie. Ze is oprichtster van onderzoeks- en adviesbureau Fennell Roosendaal en werkzaam bij Wolf Legal Publishers. Eerder was zij als onderzoeker verbonden aan het TilburgsInstituut voor Recht, Technologie en Samenleving (TILT) van de Universiteit van Tilburg.

Raymond Kubben
Dr. Raymond Kubben was als voorzitter van JF Factor en lid van de commissie-De Ridder betrokken bij de oprichting van Magister JFT. Daarvoor was hij actief binnen Vrijspraak,– onder andere als bestuurslid en lid van de faculteitsraad (2001- 2002) – en Juribes en was hij hoofdredacteur van de SecJure (1999 – 2003). Raymond is lid van de Raad van Advies van Magister JFT. Daarnaast was hij van 2007 tot de zomer van 2012 voorzitter van JUVAT, de alumnivereniging waar onze alumnivereniging Gister deel van uitmaakt. In 2009 is hij gepromoveerd op een volkenrechthistorisch proefschrift.

Tot augustus 2014 was hij universitair docent bij het departement Publiekrecht, Encyclopedie en Rechtsgeschiedenis van Tilburg University. Momenteel is hij werkzaam als senior adviseur bij het ministerie van OCW, als zodanig gestationeerd als stafmedewerker bij het bureau van de Onderwijsraad. Daarnaast is hij voorzitter van de Stichting Zuidelijke Historisch Contact – een non-profit uitgeverij voor Brabantse geschiedenis – en lid van de adviesraad van het University College Tilburg.

Peter van Limpt
Peter van Limpt is in november 2012, tijdens de lustrumweek, benoemd tot Lid van Verdienste van Magister JFT. Hij heeft zich gedurende zijn studietijd met veel passie en plezier ingezet voor de vele kamers/commissies waarin hij zitting heeft genomen. Dan kan men o.a. denken aan zijn functies als vicevoorzitter van het Dagelijks Bestuur 2008-2009; voorzitter van Com-o-cie (thans Designcommissie); bestuurslid van AD R&M (thans AD REM); lid van de Almanakcommissie; lid van de Opleidingscommissies en coördinator Faculteitsraad bij de fractie Vrijspraak en last-but-not-least: voorzitter van de tweede Lustrumcommissie.

Tot zover zijn ‘officiële’ betrokkenheid bij Magister JFT, maar er is meer. Of het nu ging om het beheer van de website, vormgeving van het promotiemateriaal, ICT, of algemeen advies, bij Peter kon je altijd terecht en hij was dan ook vaak in gebouw E te vinden. Naast Magister JFT was Peter ook actief als student-assistent op de faculteiten TLS en TiSEM en heeft hij ook nog bij het Student Advisory Office plaatsgenomen in de cie Bestuursbeurzen.

Bob van Soolingen
Bob van Soolingen is in november 2017, tijdens de lustrumweek, benoemd tot Lid van Verdienste van Magister JFT. We kennen Bob onder andere officieel als oud voorzitter van onze vereniging, student assessor bij de faculteit en vertegenwoordiger van studenten belangen bij het ISO in Utrecht. Daarnaast komen we hem nog regelmatig tegen als dagvoorzitter op onze activiteiten en trok hij regelmatig nog zijn rokkostuum aan om op een cantus te zingen. Hij slaat graag een nachtje slaap over als hij daarmee de vereniging kan helpen, al zul je hem hier dan wel over horen mopperen.

Bob is een bijzonder persoon met een ontzettend groot hart voor zowel Magister als zijn naasten.

Maaike van Santvoort
Maaike van Santvoort is in november 2017, tijdens de lustrumweek, benoemd tot Lid van Verdienste van Magister JFT. Maaike leerde in het AD REM-bestuur de Zuidas kennen en haalde later als vicevoorzitter met succes het geld van diezelfde Zuidas naar Tilburg. Zelf bleef ze gelukkig voor de vereniging na haar studie in het mooie Tilburg werkzaam als advocaat en als goede raadgever in onze Raad van Advies. Haar fanatisme voor de vereniging uitte zich in het sparen van alle verschillende actieve ledenshirts. Dit gebeurde zo fanatiek dat ze dan ook plaats nam in de Carrière-Commissie van Juribes om ook dit mooie shirt te kunnen toevoegen aan haar collectie. Maaike stond er op het moment dat de vereniging haar het meeste nodig had en heeft er mede voor gezorgd dat Magister JFT vandaag de dag nog de vereniging kan zijn die het altijd geweest en bewees daarmee onze vereniging en al haar leden een bijzondere dienst.