Soft Skills

Het is tegenwoordig niet meer voldoende om slechts over vakkennis te beschikken. De soft skills worden steeds belangrijker. Dit zijn persoonlijke, emotionele, sociale en intellectuele vaardigheden.
Magister JFT organiseert regelmatig soft skill trainingen die ertoe dienen de studenten zo compleet mogelijk voor te bereiden op het professionele leven. Deze trainingen worden veelal gegeven door advocatenkantoren en andere bedrijven. Zij weten natuurlijk als geen ander wat de skills zijn waar een ideale werknemer over beschikt en hoe deze aangeleerd moeten worden.
Elk jaar wordt er voorzien in trainingen in het pleiten, onderhandelen en voeren van cliëntgesprekken.
Daarnaast vindt sinds het collegejaar 2018-2019 jaarlijks de Soft Skill Week plaats. In deze week worden meerdere trainingen gegeven die binnen een bepaald thema passen. Zo wordt je als student een expert op dat gebied.
Met vragen over soft skill trainingen kun je terecht bij Willemijn Verhoeven, Commissaris Onderwijs 2019-2020, op commissarisonderwijs@magisterjft.nl.