Er zijn twee student-adviseurs binnen Tilburg Law School. Een student-adviseur gaat deze functie aan voor twee jaar, het eerste jaar maakt de student-adviseur deel uit van het onderwijsbestuur en het tweede jaar van het faculteitsbestuur. 
Het onderwijsbestuur is een adviesorgaan voor onderwijsbeleid en bestaat naast de student-adviseur uit de vice-decaan onderwijs, het hoofd onderwijs en de directeur van Tilburg Law School. Het faculteitsbestuur houdt zich onder andere bezig met het ontwikkelen van nieuw beleid en bestaat naast de student-adviseur uit de vice-decaan onderwijs, de vice-decaan onderzoek, de decaan en de directer van Tilburg Law School. De student-adviseur heeft als taak het onderwijsbestuur dan wel het faculteitsbestuur te adviseren namens de studenten.
Een belangrijke rol van de student-adviseurs is dus het vormen van een schakel tussen de studenten en het bestuur. Vandaar dat de student-adviseurs ook aansluiten bij de vergaderingen van de opleidingscommissies en de faculteitsraad. Ook zijn beide student-adviseurs aanwezig bij de Open Fractie Vergaderingen, hier kunnen zij mededelingen doen vanuit het bestuur of input vragen aan de studenten namens het bestuur