Verkiezingen faculteitsraad 2019-2020

Ieder jaar worden er op onze Universiteit verkiezingen gehouden voor de diverse medezeggenschapraden. Deze verkiezingen gaan over de centrale raden op universiteitsniveau en de decentrale raden op faculteitsniveau. Vrijspraak vertegenwoordigt jouw belangen in de faculteitsraad van Tilburg Law School en heeft daarom jouw stem nodig op 21, 22 en 23 april!

Fractie Vrijspraak is dé student-medezeggenschapsfractie van Tilburg Law School. Wij zijn in 1990 opgericht als een samenwerkingsverband tussen alle studentgeledingen die op onze faculteit actief zijn. De Faculteitsraad en de Opleidingscommissies verenigden zich in één fractie om zo eenheid en kracht uit te stralen. Ook de Student Assessoren sloten zich bij ons aan om zo dicht mogelijk bij de medezeggenschap te kunnen staan.

Op deze manier behartigt Vrijspraak de belangen van alle studenten aan onze faculteit. Het staat namelijk iedereen vrij om zich bij onze fractie aan te sluiten. Hierdoor vertegenwoordigen wij de meest uiteenlopende opvattingen die bestaan binnen TLS! 29 jaar later is deze manier van samenwerken nog steeds uniek op Tilburg University en heeft zich al die tijd als uiterst succesvol bewezen!

De faculteitsraad van Tilburg Law School telt 7 zetels voor studenten. Ieder jaar is het daarom voor iedereen mogelijk om te komen solliciteren bij Vrijspraak voor een plek op de verkiezingslijst. Ook dit jaar hebben weer zeer geschikte kandidaten hun plek gevonden op onze lijst. Zij willen jou namens Vrijspraak in de faculteitsraad vertegenwoordigen en daarvoor rekenen ze op jouw stem! Maak hieronder kennis met ze:

Mijn naam is Gijs Langerak, ik ben 20 jaar oud en derdejaars Global Law student. De afgelopen drie jaar heb ik ook Rechtsgeleerdheid vakken gevolgd en volop genoten van alles wat het studeren aan TLS te bieden heeft. Het voorzitterschap van Magister JFT | Global Law en een exchange in Hongkong waren hier belangrijke onderdelen van. Als ik gekozen word ga ik me in de Faculteitsraad inzetten voor correcte besteding van de studievoorschotmiddelen en een flexibel curriculum, waarin meer ruimte is voor andere activiteiten.

Mijn naam is Willemijn Verhoeven en ik ben een masterstudent Rechtsgeleerdheid. Ik ben momenteel als Commissaris Onderwijs van Magister JFT verantwoordelijk voor het ondersteunen van de student van Tilburg Law School. Dit zou ik volgend jaar graag voortzetten vanuit de Faculteitsraad, onder andere op de volgende punten:
-Het ontwikkelen van vaardigheden, zowel binnen als buiten het programma, en het ontwikkelen vaneen skills portfolio. Hiermee kan je potentiële werkgevers jouw complete pakket aan vaardighedenen ervaringen laten zien.
-De overstap van twee semesters naar vier blokken, voor betere spreiding van de tentamens en daardoor meer mogelijkheden tot extra curriculaire activiteiten.

Kan jij je hierin vinden? Stem dan #2 van Vrijspraak!

Hoi iedereen!
Mijn naam is Nicolas de Saint Sernin, ik ben half Frans half Grieks en ik studeer Global Law. Dit jaar ben ik kandidaat voor een zetel in de Faculteitsraad van TLS. Indien verkozen, zou ik me willen concentreren op de twee volgende punten, maar deze lijst is natuurlijk niet volledig, en ik zal met dezelfde toewijding werken aan projecten die door mijn collega’s worden voorgesteld. Ten eerste wil ik ervoor zorgen dat de faculteit de verschillende maatregelen die de afgelopen jaren al zijn voorgesteld, effectief uitvoert. Ten tweede wil ik meer interactie tussen de verschillende programma’s binnen TLS voorstellen, door het organiseren van pleitwedstrijden en andere soorten simulaties. Hierdoor zouden Nederlandse studenten de kans krijgen om hun Engelse vaardigheden te oefenen en zouden internationals de kans krijgen om hun gastland beter te leren kennen.

Mijn naam is Roos van Deijck en ik ben tweedejaars studente Bestuurskunde. Momenteel doe ik een fulltime bestuursjaar als secretaris van Magister JFT. Ik heb altijd graag dingen naast mijn studie gedaan, zo heb ik veel gedebatteerd en heb ik enkele jaren de leerlingen van mijn middelbare school vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraad. Een van de onderwerpen waar ik me voor in wil zetten is het professionaliseren van het aanbod van skills. Zo wil ik kijken naar de mogelijkheid om het bijwonen van carrière-evenementen, soft skill trainingen en dergelijke vast te leggen in bijvoorbeeld een certificaat. Ook wil ik extra curriculaire activiteiten aanmoedigen onder de studenten van TLS.

Ik hoop dat ik mijn ideeën komend jaar kan verwerkelijken in de faculteitsraad!

Mijn naam is Marijn van den Burg, ik ben 20 jaar oud en een bachelor student bestuurskunde. Dit jaar ben ik bestuurslid van Magister JFT | Juribes en daarnaast ben ik verkiesbaar voor de Faculteitsraad van Tilburg Law School.

Komend jaar wil ik mij zitten voor meer praktijkgerichtheid binnen de studies van Tilburg Law School. Dit wil ik doen doormiddel van meer partij oriëntatie en soft skills, zodat de studenten beter voorbereid zijn op hun toekomstige banen. Verder komt daar ook het studentenwelzijn bij kijken.

Tot slot wil ik mij ook inzetten voor het doorzetten van digitalisering binnen de studies.

Mijn naam is David Vissers. Ik ben een 22-jarige Global Law student. Volgend jaar verleng ik m’n bachelor met een jaar om vakken Rechtsgeleerdheid te volgen.

Mijn eerste prioriteit is een efficiëntere digitalisering van ons onderwijs. Ik geloof dat
we de huidige situatie als kans moeten aangrijpen om uit te vinden op welke manieren digitaal onderwijs voor ons werkt. Op deze manier kunnen we zorgen dat de delen van ons onderwijs die digitaal blijven, optimaal ingevuld worden als alles weer normaal wordt.

Mijn tweede prioriteit is TLS stimuleren om een actievere rol aan te nemen in het organiseren van softskilltrainingen en banenmarkten om zo voor een betere voorbereiding op de arbeidsmarkt te zorgen.

Hoi allemaal! Mijn naam is Jay la Fontaine en ik zit in mijn eerste jaar van de bachelor

Rechtsgeleerdheid. Mijn kandidatuur voor de Faculteitsraad bestaat hoofdzakelijk uit twee grote thema’s, namelijk “soft- en hardskills”. Een modern jurist moet namelijk beschikken over beide om het in de praktijk waar te maken. Plannen omtrent de softskills bestaan uit het verzorgen van masterclasses voor studenten omtrent spreken, onderhandelen e.d. Voor de hardskills wil ik het reflectiebeleid van de vakken op de schop nemen, om zo efficiënt mogelijk ons curriculum te verbeteren voor de toekomstige studenten.

Stem #7 Jay la Fontaine!

Hey! Mijn naam is Derk Holvast en ik sta op nummer 8 van de Vrijspraak lijst voor de faculteitsraad verkiezingen! Ik ben 20 jaar oud en een tweedejaars Nederlands recht student. Mijn belangrijkste punten zijn:

De communicatie tussen faculteit en student moet zo toegankelijk mogelijk zijn; alsof je een vriend om hulp vraagt.
Ook is wat mij betreft de voorbereiding van studenten op de banenmarkt van groot belang. Het puur kennis vergaren is niet voldoende vandaag de dag, persoonlijke ontwikkelen voorde beste positie op de banenmarkt is noodzakelijk.
Ten slotte streef ik naar een faculteit die vooral heel open en betrokken is met haar studenten.

Herken je jouw mening hierin? Stem nummer #8 Vrijspraak op 21, 22 en 23 april!

Hallo. Ik ben Marinka Hack en ik ben op dit moment een eerstejaarsstudent Bestuurskunde. Er zijn een aantal zaken waarop ik me wil focussen. Een van de zaken is betere begeleiding wat betreft zelfontplooiing en betere voorbereiding op de arbeidsmarkt. Een ander punt is het aanmoedigen van deelname aan extra curriculaire activiteiten voor ontwikkeling van sociale vaardigheden. Naast sociale vaardigheden zijn praktische vaardigheden van belang. Daar zou men binnen de colleges meer focus op moeten leggen. Tenslotte is het blijven investeren in de kwaliteit van het onderwijs, door het bijscholen van docenten en het voortzetten van de kwaliteitskringen, zeker van belang.

Vrijspraak, fractie van Magister JFT

Verkiezingsconvenant 2019-2020