Ereleden van Vrijspraak, fractie van Magister JFT

Vrijspraak heeft een aantal ereleden. Bij ieder van hen is een bijzondere reden aan te wijzen waarom zij het Erelidmaatschap volgens de fractie verdienen. Sommige van hen zijn betrokken geweest bij het ontstaan van Vrijspraak na de fusie met Magister JFT, anderen hebben in overstijgende mate erg veel betekend voor de fractie. Het is voor ons dan ook een eer dat zij het Erelidmaatschap van Vrijspraak hebben aanvaard. Op dit moment heeft Vrijspraak 12 ereleden, te weten:

●  Erik de Ridder

●  Klaas Dijkhoff

●  Raymond Kubben

●  Eddy Butin Bik

●  Chris Janssen

●  Jeroen Stekelenburg

●  Antoine Westerhoff

●  Rob Dobbelsteijn

●  Miriam Dobbelstijn-Bisschops

●  Roel Lauwerier

●  Andries Stekelenburg

●  Ferenc Welten